Nyheder

Roundup er kræftfremkaldende

26. september 2012

Et nyt fransk studie viser, at Roundup i koncentrationer helt ned til en tyvendedel af grænseværdien giver kræft hos rotter.

Roundup er et populært ukrudtsmiddel i såvel landbruget som private haver. En væsentlig årsag til populariteten skal findes i, at både producent og myndigheder hidtil har erklæret produktet uskadeligt for miljøet. Man mente slet ikke, at Roundups aktive stof, glyphosat, ville havne i grundvandet.

Roundup i grundvandet

Imidlertid er der de senere år fundet glyphosat i mange drikkevandsboringer. I omkring 40 pct af de undersøgte boringer findes rester af sprøjtegifte. De fleste steder er koncentrationen imidlertid under de af EU fastsatte grænseværdier. Så kan vil føle os sikre – eller hvad?

Svaret er nej, hvis man spørger Jette Rank, lektor i blandt andet risikovurdering og kemikalieregulering på RUC. Hun advarede allerede i 1990’erne om, at Roundup aldrig var blevet underlagt de nødvendige undersøgelser af helbredsmæssige risici.

Franske rotter udviklede kræft

Nu er hendes kritik igen blevet aktuel, efter franske forskere udsatte rotter for drikkevand med koncentrationer af glyphosat, der lå tyve gange under grænseværdien. På trods af den ekstremt lave koncentration udviklede rotterne flere kræftknuder end de rotter, der blot fik rent drikkevand. Forsøget løb over rotternes livsforløb, der var ca. to år.

Jette Rank har tidligere advaret imod, at Roundup er at regne for mutagent, hvilket vil sige at det kan give skader på organismens dna. Mutagene stoffer kan derfor også forårsage kræftknuder.

Cancerforsøg løb over to år

Det franske forsøg har fået kritik for, at man har brugt for få rotter. Det er kun ti rotter, der er blevet udsat for glyphosat, men Jette Rank pointerer, at de forsøg, der har konkluderet det modsatte, ikke har været større. Desuden er det sjældent med forsøg af denne type, der løber over to år. De fleste forsøg stoppes efter tre måneder.

Roundup ikke testet tilstrækkeligt

– Vi tonser et stof ud, som ikke er blevet ordentligt testet. Vi har dummet os ved at sende det på markedet, uden at det er blevet ordentligt testet, siger Jette Rank til fagmagasinet Ingeniøren.

Hun mener, at det er vigtigt at undersøge kombinationen af stoffer i Roundup. Der er nemlig også et overfladeaktivt stof i sprøjtemidlet, som sikrer, at glyphosaten kan trænge ind i plantens celler. Det kan muligvis være dette stof, der i kombination med glyphosat gør Roundup mutagent.

Roundup er det mest populære sprøjtemiddel i Danmark. Salget ligger på omkring 1200 ton årligt.

Kilde: Ing.dk

Forrige artikelBrug yoga mod PMS-smerterne

Næste artikelSkru op for din livskraft