Nyheder

Rygsmerter klares bedst med akupunktur

25. maj 2009

Ny forskning viser, at akupunktur virker bedre end almindelig behandling for rygsmerter. Det samme gør snyde-akupunktur med tandstikkere.

Ondt i ryggen er – billedligt talt – noget af en hovedpine, både for samfundet og de enkeltpersoner, som rammes.

Mere end halvdelen af befolkningen kommer til at opleve rygproblemer i løbet af deres liv, og mange er utilfredse med de behandlingstilbud, de får i sundhedssystemet.

Det fører til at et betydeligt antal personer i stedet søger hjælp i det alternative, og her er akupunktur specielt populært. Tidligere forskning har også peget i retning af, at behandlingen med nåle faktisk kan hjælpe mod ondt i ryggen.

Men er det nålene som fjerner smerten?

Tandstikkere lige så effektive Resultaterne af en ny undersøgelse kan tyde på, at det i hvert fald ikke er nødvendigt at bore hul i huden.

Efter at have sammenlignet konventionel rygsmertebehandling med to typer rigtig akupunktur, samt snydestik med tandstikkere, konkluderer forskerne, at begge typer prik i huden var mere effektive end standardtilbuddet.

De mener resultaterne kan have meget at sige for både patienterne og sundhedsvæsnet.

»For behandlere og patienter, som søger en relativ tryg og effektiv behandling for en tilstand, hvor konventionelle behandlingsformer ofte har begrænset effekt, kan forskellige typer stimuleringer af akupunkturpunkterne forekomme som et fornuftig alternativ,« skriver forskerne i deres rapport, som for nylig blev publiceret i 'Archives of Internal Medicine'.

Bedre efter et år Forskerne arbejdede med fire grupper af patienter med rygsmerter, som alle blev behandlet for deres smerter i en periode på syv uger, hedder det i en pressemeddelelse.

Tre af grupperne gennemgik en akupunkturbehandling.

157 deltagere fik individuelt tilpasset akupunktur, 158 fik standard akupunktur mod rygsmerter og 162 fik snyde-akupunktur hvor behandleren brugte en tandstikker inde i et rør, for at give indtryk af, at nåle blev sat ind i – og fjernet fra – vigtige akupunkturpunkter. Den fjerde gruppe fik almindelig behandling mod rygsmerter.

Efter forsøget rapporterede deltagerne, hvordan tilstanden udviklede sig, og hvor plaget de var af rygproblemerne efter henholdsvis otte, 26 og 52 uger.

Resultaterne pegede i retning af, at alle formerne for prik i huden havde en god effekt.

Efter otte uger oplevede 60 procent af deltagerne i de tre akupunkturgrupper en tydelig forbedring af deres tilstand. Blandt dem som havde fået konventionel behandling oplevede kun 39 procent en bedring.

Forskellen var fortsat mærkbar efter et år. Da mærkede 59 til 65 procent i akupunkturgrupperne en bedring, sammenlignet med 50 procent i standardgruppen.

Ved ikke hvorfor

»Sammenlignet med normal behandling havde persontilpasset, standard og simuleret akupunktur lindrende og vedvarende effekter på kroniske rygsmerter,« konkluderer forskerne.

Men præcist hvorfor det ser ud til at hjælpe, er forskerne ikke helt sikre på.

»Disse resultater sætter spørgsmålstegn ved de påståede virkemekanismer i akupunkturen,« skriver de i rapporten.

»Det forbliver uklart om akupunktur, eller vores simulerede metode, giver en fysiologisk vigtig stimulering, eller repræsenterer placebo eller andre uspecificerede effekter.«

Der skal nok en del mere forskning til, før vi er kommet til bunds i denne sag.

Et af de interessante spørgsmål er for eksempel, om nåle, tandstikkere og andre stikke-redskaber også havde givet lindring, hvis de blev brugt andre steder end i akupunkturpunkterne.

Kilde: videnskab.dk

(oprettet 27. maj 2008)

Forrige artikelÆldre lever længere uden langvarig og belastende sygdom

Næste artikelDin spegepølse er alt for fed