Sind

Hormonelt roderi? Vend det til din styrke!

27. august 2014

Hedeture. Søvnløshed. Humørsvingninger. Det kan være svært at sige noget positivt om kvindens overgangsalder. Men denne alder giver mulighed for et indre eventyr og en personlig forvandling af de helt store. Hvis vi vel at mærke griber det an på den rette måde …

Kroppen forandrer sig med alderen. Det gør psyken også. For nogle går det hurtigt. For andre går det langsommere. Fakta er stadig, at processen er fremadskridende. En del af aldringsprocessen er desuden tydelig. Meget tydelig. Både for os selv – og for andre mennesker. Vi kan for eksempel med temmelig stor sikkerhed gætte et andet menneskes alder. Det gælder uanset, hvad dette menneske har gjort for at passe på sig selv – eller modtaget af kosmetiske behandlinger. Der er noget ved alder, der ikke kan snyde. Og når vi ser os selv i spejlet, bliver vi mindet om den tid, der er gået. Den historie, vi har levet.

For mange er det positivt i den forstand, at det bidrager til en indre fornemmelse af sammenhæng. Men der er også en anden side. Den handler om, at vi samtidig bliver mindet om, at der er en kant derude et sted. At vi ikke har en evighed til at blive den, vi inderst inde er (men måske aldrig rigtig har kendt). At vi lige så godt kan starte nu. Hvor åbningen i al sit kaos er der …

Hormoner og mørke stemninger

Efter 50-års alderen vil de fleste mennesker have en betydeligt lavere hormonkoncentration i kroppen, end da de var i 20’erne. Det gælder for både mænd og kvinder. Forandringerne er imidlertid mest radikale for kvindens vedkommende. Hun stopper med at menstruere. Får måske hedeture. Og sover pludselig dårligt. Men det er ikke det eneste.

Forandringen i niveauet af kønshormoner medfører nemlig også, at visse antidepressive mekanismer i hjernen aftager. Resultatet er en grundtone af mørkere stemninger. Det kan være både godt og skidt. Lader kvinden sig opsluge og gå i ét med de mørke stemninger, kan det opleves som en depression. Der er grunde nok. Børnene er trods alt flyttet hjemmefra. Og måske er parforholdet ikke helt så stærkt, som hun havde gået og troet?

De mørkere toner kan imidlertid også håndteres på andre måder. Hvis en kvinde formår at møde og rumme de mørkere grundtoner uden at gå i ét med dem, ja, så kan de blive afsæt for en dybere psykologisk forvandling. Det vil sige, at de mørke stemninger kan forvandles til indre ro – samt en evne til at rumme større og kraftigere følelsesmæssige energier uden at lade sig vælte. Mange vil desuden fornemme det som en decideret åndelig udvikling.

 

Det indre ægteskab

Det nye hormonelle landskab byder også på andre muligheder. Det medfører nemlig, at kvinden på et vist niveau nærmer sig mandens vej. Dermed rummer det også mulighed for en ny balance mellem de udadrettede (maskuline) og nærværende (feminine) kræfter i psyken. Psykologerne Katborg og Katborg kalder denne proces, hvor de maskuline og feminine poler integreres, for det ”indre ægteskab”. Konkret vil det ofte komme til udtryk på en måde, hvor kvinden bliver bedre til at skære igennem – uden at den anden forbløder … Tankens klarhed og hjertets mildhed i smuk forening. Det kræver imidlertid, at kvinden tør skue indad. Og slippe nogle af de mere fastlåste forestillinger, hun hidtil har haft om sig selv.

Sådan bruger du overgangsalderen som springbræt for en personlig forvandling

Giv dig selv stilletid hver dag

Sæt dig et sted, hvor du kan være uforstyrret. Enten på en stol med ryggen fri – eller på en måtte på gulvet. Sørg for, at din ryg er rank, uden at være stiv. En rank ryg understøtter det vertikale princip, der svarer til de klassiske maskuline egenskaber, du forsøger at integrere. Tillad samtidig, at der er god plads i brystet. Pladsen i brystet understøtter det feminine, rummelige princip. Giv dig tid til at mærke stillingen: Du kan tænke på den som et kors. Sid så længe, du har lyst – eller gå videre og udvid din stilletid med næste øvelse …

Effekt: Den kropslige stilling hjælper dig til at integrere og afbalancere de feminine og maskuline aspekter af psyken.

Mens du sidder i stillingen, som beskrevet oven for …

Du kan udvide øvelsen ovenfor, og gøre den til en decideret meditation: Luk øjnene blidt, og ret opmærksomheden mod dit åndedræt. Hver gang din opmærksomhed vandrer bort fra åndedrættet og ud i en tanke, så sæt en lille mental etiket på, hvor der står ”tanke”. Der vil komme masser af tanker forbi. Nogle er selvkritiske, andre selvfremhævende og atter andre er noget helt tredje. Giv slip på alle tanker og se, hvordan der med tiden, vokser noget nyt frem…

Effekt: Øvelsen hjælper dig til at ”løsne” omkring din identitet (de tanker, du har om dig selv i forhold til verden), så noget nyt kan få chancen for at vokse frem og tage form.

Når en mørk stemning pludselig kommer forbi

Sid lidt som beskrevet i øvelserne ovenfor. Cirka 3-5 minutter, hvor du fokuserer på åndedrættet og giver slip på tanker. Hvis den mørke stemning stadig er der, så ønsk den velkommen. Undersøg den nøje. Hvordan mærkes den helt præcist? Hvor sidder den i kroppen? Sig højt inde i hovedet: ”Det er okay, lad mig mærke dig. Det er okay, du må godt være der.” Læg mærke til, hvad der sker? For nogle vil stemningen opløses, for andre vil den forvandles til noget, der er lettere at have med at gøre.

Effekt: Hjælper dig til – med tiden – at forvandle dystre stemninger til en fornemmelse af indre ro.

Tilbring tid i naturen hver dag

Brug mindst 20 minutter i naturen i al slags vejr. Det er bedst at gå, for så ser du mest. Kig dig omkring og reflektér over, hvordan alting har sin cyklus. Frø spirer frem, blomstrer, visner – og dør, så nye blomster kan vokse frem. Læg mærke til, om der er ting, du undgår at se på – og ting, du særligt søger med dine øjne? Spørg dig selv, hvilken funktion, de ting, du undgår, har?

Effekt: Øvelsen hjælper dig til en oplevelsesmæssig erkendelse af, at vi alle er en del af denne cyklus.

Forrige artikelHvert femte barn er særligt sensitivt

Næste artikelGrøn smoothie med basilikum og timian