Nyheder

Skændes I om skærmtid? Du er ikke alene

Foto: Adobe Stock
15. juli 2021

Børns onlineliv kan skabe konflikt i familien. Især skærmtid er et emne, der kan få bølgerne til at gå højt, viser undersøgelse. Men faktisk kan nogle simple greb lette konfliktniveauet. Spørgsmålet er, om I kan efterleve dem som forældre?

Telefoner, tablets, computere, smartwatches. Mulighederne for at være til stede på de sociale medier er næsten endeløse i dag, og selv børn ned til seksårsalderen er til stede. Det kan give konflikter i mange hjem. Faktisk oplever 82 procent af forældre, som svarer i en ny undersøgelse, at de har konflikter med deres børn om de digitale medier.

Og det er jo egentlig ikke så underligt. For de voksne af i dag er ikke vokset op med de nye medier, og det kan gøre det svært for forældrene at forstå deres børns brug af de sociale medier, ligesom mange forældre oplever, at det er svært at sætte grænser. Især om skærmtid.

Antallet af timer, som børnene må bruge foran diverse skærme er faktisk den største årsag til konflikt. 61 procent af de forældre, som oplever, at sociale medier giver gnidninger mellem dem selv og deres børn, peger netop på skærmtiden som det altoverskyggende element. En del svarer også, at der kan opstå skænderi mellem forældre og barn om, hvad barnet må, kontra hvad barnets venner må, i forhold til sociale medier.

Åbenhed skaber tryghed

Undersøgelsen er lavet af Epinion for Børns Vilkår og YouSee og bygger på spørgeskemaer, som 1044 forældre til børn i alderen 6–12 år har svaret på. Undersøgelsen er et led i Børns Vilkårs fokusområde om familiens digitale hverdag. For i takt med, at vi alle er og bliver mere og mere digitale, og det digitale fylder en stor del af vores liv og hverdag, ser organisationen det som en klar opgave at klæde familier og forældre på til at støtte børnene i deres digitale færden. 

[relateredehistorier]

Og faktisk viser undersøgelsen heldigvis også, at det kun er 15 procent af forældre, som har oplevet, at deres barn har haft en svær situation på de sociale medier, og at forældrene har kunnet hjælpe dem igennem det. Der er dog det forbehold, at der kan foregå ting online, som forældre aldrig hører om, og at problemet derfor er mere udbredt. 

Faktisk svarer 61 procent af forældrene, at de har svært ved at følge med i alt, hvad der sker i deres børns digitale liv, og 12 procent oplever, at blive afvist, når de spørger ind. Samtidig svarer 21 procent, at deres barn efterspørger, at forældrene er mere engagerede i barnets online-færden. 

Det er også værd at hæfte sig ved, at usikkerheden blandt forældre om brug af sociale medier er størst, når de føler sig udelukket af barnets digitale liv, mens det er et mindre problem i familier, hvor der er mere åbenhed. Her er det også nemmere for forældrene at sætte grænser for eksempelvis skærmtid.

Regler skal gælde hele familien

Men det er ikke kun barnets digitale liv, der kan gøre det svært for forældre at sætte rammer. Størsteparten af de voksne svarer, at de mener, deres egne digitale vaner påvirker barnet. Det bevidsthed glæder digital medieekspert i Børns Vilkår, Camilla Mehlsen. Hun forklarer, at det er vigtigt at være sin position som rollemodel bevidst, og også som voksen have regler for skærmtid, hvis man vil have børnene til at efterleve og respektere regler for deres forbrug.

– Når de voksne siger, at børnene ikke må sidde med deres telefoner under aftensmaden, fordi det er familiens regler, fungerer det bedst, hvis forældrene selv efterlever det. Ellers er det alt andet lige sværere for børnene at respektere og forstå, når de bliver bedt om at slukke deres skærm – og så er det, at der kan opstå konflikter, siger hun. 

Mehlsen anbefaler derfor, at børn og voksne sammen aftaler tidspunkter, hvor skærmene er no-go. Det kan være ved spisebordet, bestemte klokkeslæt, på gåture eller andet. Det afgørende er her, at reglerne gælder hele familien. 

Forrige artikelVi skal tale om bivirkninger

Næste artikelMigræne? Spis mere fisk