Nyheder

Skepsis over for vitaminberigede fødevarer

10. november 2015

Selvom danskerne ifølge undersøgelser accepterer vitaminberigede fødevarer, fravælges det ofte ved køledisken.

D-vitamin er vigtigt for kroppens optagelse og omsætning af kalk samt for knogler og muskler. Danskerne har generelt et for lavt niveau, og det skyldes primært, at solen – den vigtigste kilde – er væk en stor del af vinterhalvåret.

Indtag af D-vitamin via kosten bliver derfor relevant for mange. Men er forbrugerne interesseret i at købe fødevarer tilsat D-vitamin?

Delte holdninger til vitaminberigelse

Det spørgsmål har forskerne ved MAPP Centret ved Aarhus Universitet stillet 1263 danskere i en stor spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne viser, at befolkningen i overvejende grad er delte i deres holdninger til berigede fødevarer. Hovedparten er positivt indstillet over for muligheden for at tilføre D-vitamin, men det betyder ikke, at disse forbrugere selv ville købe de pågældende produkter. Selvom konceptet stort set er accepteret, foretrækker danskerne nemlig varer, der ikke er tilsat D-vitamin.

– Det er nemt at sige, at man accepterer et produkt, men det er noget helt andet at købe det. Danskerne er generelt skeptiske over for berigede fødevarer, og det skyldes primært, at et fødevareprodukt, der er beriget, er et mindre naturligt produkt. Når det så samtidig har til formål at påvirke helbredet, vækker det skepsis, forklarer George Tsalis, videnskabelig assistent ved Institut for Virksomhedsledelse og en af forfatterne til undersøgelsen.

Han fastslår, at det er problematisk, da D-vitaminmangel er forbundet med en lang række lidelser, f.eks. kræft, depression og angst. Det er især kritisk for en række befolkningsgrupper – særligt ældre, borgere med mørkglødet hud og personer, der er udsat for begrænset soleksponering.

Danskerne ønsker valgfrihed

I den nye undersøgelse har forskerne spurgt ind til forbrugernes generelle viden om D-vitamin og opfattelse af D-vitaminberigelse, både på et overordnet niveau og konkret i forbindelse med udvalgte produkter som eksempelvis mælk og brød. Derudover har forskerne undersøgt, hvorvidt forbrugernes opfattelse af de berigede produkter f.eks. afhænger af, om det fremgår tydeligt på emballagen, at D-vitamin er tilført efter anbefaling fra Fødevarestyrelsen.

Resultaterne viser, at danskernes accept af fødevarer tilsat D-vitamin primært påvirkes af tre faktorer: Forbrugerens holdning til D-vitamin og opfattelse af D-vitamins gavnlige effekter, samt hvem der har kontrol over berigelsen.

Selvom det fremgik, at respondenterne generelt ikke var så villige til at købe produkterne, hvis de var beriget, fandt forskerne, at mælk var det produkt, der ifølge forbrugerne var bedst egnet som beriget fødevare. Dette kan muligvis forklares ved, at D-vitaminberiget mælk allerede er introduceret på det danske marked; dog uden større succes.

Generelt viser undersøgelsen, at danskerne ønsker valgfrihed. De ønsker, at myndighederne har kontrol over D-vitaminberigelse, og at fødevareproducenter ikke kan tilsætte vitaminet uden videre. To ud af tre respondenter påpegede desuden, at det ikke var tilstrækkeligt blot at nævne i ingredienslisten, at produktet er tilsat D-vitamin. Det skulle fremgå tydeligt af emballagen.

Kommunikation er eneste løsning

Men spørgsmålet er, om danskernes holdning til berigede produkter kan ændres? Ifølge George Tsalis er det vigtigt at kommunikere fordelene ved D-vitamin for at skabe et grundlag for yderligere accept af konceptet.

Samtidig skal det tydeliggøres, at det er myndighederne, der regulerer og har det overordnede ansvar for berigelsen af fødevarer med D-vitamin.

-Når det gælder public policy, er kommunikation den eneste løsning. Kun ved at fremhæve gavnligheden af D-vitamin og konsekvensen ved mangel kan man ændre holdninger og adfærd, siger George Tsalis.

Den udtalte skepsis til berigede fødevarer kan måske bunde i, at det er yderst vanskeligt at finde salt uden tilsat jod, efter man for år tilbage valgte at lovgive om jod i salt. Det har næsten fjernet valgfriheden for forbrugerne, der kan have svært ved at finde en bordsalt uden tilsat jod.

Kilde: au.dk

Forrige artikelAntibiotika bør også miljøvurderes

Næste artikelGrine-bider