Nyheder

Sortplettet Blåfugl viser ny livskraft

Dagligt fodres vi med historier om naturens tilbagegang. Heldigvis er der også lyspunkter, og nu har Sortplettet Blåfugl vundet udbredelse.

Foto: Ralph125
10. juli 2023

Dagligt fodres vi med historier om naturens tilbagegang. Heldigvis er der også lyspunkter, og nu har Sortplettet Blåfugl vundet udbredelse.

Færre bier. Færre insekter. Mindre fuglebestande, når fødegrundlaget forsvinder. Døde fisk i fjordene på grund af iltsvind.  

Det er ikke svært at pleje pessimismen, hvis man læser nyheder om naturens forfatning. Når der berettes om nyt liv, er det ofte invasive arter, der truer med gøre livet sværere for de hjemmehørende.

Der er heldigvis også lyspunkter – selvom der givetvis ikke er helt så mange kliks og læsere i de positive historier. Vi vover alligevel det ene øje og bringer en. 

Sortplettet Blåfugl har bredt sig

For kort tid siden blev arten Sortplettet Blåfugl spottet og dokumenteret på en ny lokation. Det var cirka to kilometer væk fra det hidtil eneste kendte tilbageværende levested for arten, som er Høvblege på Møn. Der var tale om flere eksemplarer af arten. 

Emma Engell Sohnemann opdagede den iøjnefaldende sommerfugl i græsset på Hundevænge Overdrev. Det er et fredet naturområde på Møn. Hun var sammen med andre naturinteresserede, og de tog billeder af sommerfuglen og slog det op i en Facebook-gruppe. Flere kyndige vurderede, at der var tale om Sortplettet Blåfugl. 

– Jeg kender lidt til sommerfugle, men jeg er ikke ekspert, og derfor studsede jeg i første omgang ikke over, at det var den, fordi jeg trods alt vidste, at der var blåfugle på Møn, siger Emma til dn.dk. 

En lille sensation at finde sommerfuglen igen 

Først et par dage senere gik det op for Emma Engell Sohnemann, hvor unikt fundet var, og at det fra et videnskabeligt synspunkt er en ret stor nyhed. 

– Jeg fortalte om turen til en kollega med stor sommerfugle-viden, og han var i begyndelsen ret skeptisk. Kunne det virkelig passe, at det var Sortplettet Blåfugl? Men så fik vi bekræftet og artsbestemt sommerfuglen, og så gik det efterhånden op for mig, at det for biologerne nærmer sig en lille sensation, at vi har fundet den på Hundevænge Overdrev. 

Selvom den nye lokation kun er få kilometer væk fra det hidtil eneste kendte levested på Høvblege, så var det ikke forventeligt, at den lille bestand kunne lykkes med at flytte sig så langt og brede sig. 

Efter fundet har Miljøstyrelsen overvåget arten på den nye lokation, da det er en EU-beskyttet art, som Danmark er forpligtet til at passe på. 

Dyrkning fordrev sommerfuglen 

Sortplettet Blåfugl var engang udbredt i flere dele af Danmark. Men sommerfuglen er ligesom mange andre arter med tiden blevet presset på levesteder og fødegrundlag, i takt med at samfundet har udnyttet mere og mere areal til blandt andet dyrkning. 

Samtidig er mange sommerfugles levesteder groet til som følge af manglende græsning. Når et område ikke græsses tilstrækkeligt af for eksempel kreaturer eller hjortedyr, medfører det at lave, sarte planter, som blandt andet Sortplettet Blåfugl har brug for, skygges bort. 

Biodiversitet altafgørende for Sortplettet Blåfugl 

Hundevænge Overdrev har i mange år været et værdifuldt naturområde med god biodiversitet. Med den rette beskyttelse og naturpleje besidder området også et stort potentiale for at kunne huse flere sjældne arter. 

Fredning har formentlig gjort udfaldet 

Danmarks Naturfredningsforening foreslog en fredning af området, hvor sommerfuglen netop er spottet. Det skete, da en aftale mellem kommunen og lodsejeren udløb for 12 år siden. Aftalen havde sikret, at jorden ikke måtte opdyrkes. Fredningen skulle beskytte naturen mod oppløjning og samtidig sikre, at området blev plejet med f.eks. kreaturgræsning. Dermed vil det ikke gro til med buske og træer, som ville skygge de lave, sarte planter væk. De er netop grundsten i udvikling af biodiversiteten. Timian og merian, som er værtsplanter for netop Sortplettet Blåfugl, er afhængig af lys og luft.

En af drømmene med fredningen var, at Sortplettet Blåfugl eller andre sjældne sommerfugle kunne genindvandre på overdrevet. Og det ser nu ud til at være lykkedes. 

Ifølge Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, er det et synligt bevis på, at fredninger og naturbeskyttelse hjælper naturen. 

– Siden fredningen er der kommet mange flere forskellige arter af sommerfugle på overdrevet, hvilket er fantastisk, men at Sortplettet Blåfugl nu tilsyneladende også er ved at genetablere sig i området er helt specielt. Det er den ultimative indikator på, at vi på få år har formået at løfte et naturområde til nu at være i så god tilstand, at selv så sjældne og krævende arter kan være der. I et større perspektiv viser det også, at naturens krise ikke blot er et vilkår, vi må acceptere, men at vi med konkrete værktøjer kan forbedre tilstanden, siger hun. 

Sortplettet Blåfugl er fredet og på rødlisten over truede arter i Danmark. Den er også beskyttet i EU efter habitatdirektivet. 

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Forrige artikel5 tips til at gøre dine gåture sundere

Næste artikelMadspildsdronning der ville ændre verden

Thomas la Cour

Journalist

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.