Krop

Spis dig til en bedre sædkvalitet

Foto: Shutterstock
28. august 2020

Mange mænd vil have svært ved at gøre en kvinde gravid. En del af forklaringen på det skal findes allerede i fosterstadiet, mens en anden del af forklaringen handler om livsstil og miljøpåvirkninger gennem mandens liv. Som mand kan man derfor også påvirke sin sædkvalitet positivt med den rette kost og kosttilskud.

Mænds sædkvalitet er i frit fald. I de seneste 70 år er kvaliteten dalet og nåede i 2012 et lavpunkt. Her viste en undersøgelse, foretaget af Rigshospitalet på 5000 raske mænd med en gennemsnitsalder på 19 år, at 15 procent havde så dårlig sædkvalitet, at det vil være meget svært for dem – hvis ikke umuligt at gøre en kvinde gravid. Derudover viste undersøgelsen, at 40 procent havde en ikke optimal sædkvalitet.

Flere årsager til dalende sædkvalitet

Der er ikke én grund til, at det forholder sig sådan. En del af problemet starter allerede, mens mændene stadig ligger i deres mors mave, hvor de kan blive udsat for en række påvirkninger gennem livmoderen. Det forholder sig nemlig sådan, at en mands potentiale til at formere sig opbygges allerede i fosterstadiet. Man kan sige, at det er her, grundstenene bliver lagt. Som voksen kan han så selv påvirke sædkvaliteten gennem sin livsstil, men han kan ikke få supersæd, hvis grundstenene ikke er til det.

Dårlig sædkvalitet er altså ikke udelukkende mandens egen skyld. Når man alligevel kan tillægge ham en del af ansvaret, hænger det sammen med nogle livsstilsfaktorer, som kan påvirke sædkvaliteten negativt. Rygning, sukker, junkfood og alkohol for bare at nævne nogle.

Men præcist som han kan påvirke negativt, kan han faktisk også – indenfor den fra fødslen givne ramme – påvirke positivt. Blandt andet viser et dansk studie på mænd, som ikke er i fertilitetsbehandling, at dem, som i løbet af de seneste tre måneder inden studiets start, havde taget fiskeolie i mere end 60 dage i perioden, havde markant bedre sædkvalitet på en række målbare parametre.

Læs også: Pizza og pommes fritter giver dårlig sædkvalitet

Fiskeolie havde størst effekt

Studiet, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift ”JAMA Network OPEN” i januar i år, bygger på spørgeskemaer, sædprøveanalyser og målinger af testikelstørrelse på 1679 unge danske mænd, som skulle til session i København. I skemaet svarede mændene på spørgsmål om deres kost- og livsstilsvaner samt deres fysiske helbred, og om deres mor røg under graviditeten, samt hvilke kosttilskud de tog.

Selvom det var en mindre andel af deltagerne, som tog fiskeolie dagligt eller jævnligt, viste studiet alligevel tydelig forskel på mændenes sædkvalitet alt efter, om de fik omega 3 eller ikke. Både i forhold til testikelstørrelse, koncentration af sædceller og volumen af den afgivne sædprøve klarede mændene, som tog fiskeolie, sig bedre end resten. Både bedre end dem, som ikke tog kosttilskud overhovedet, men også bedre end dem, som tog multivitamin, C-vitamin og D-vitamin.

Læs også: Fiskeolie fra vugge til grav

Større testikler lig med flere sædceller

Tina Kold Jensen, som er professor i miljømedicin og hovedforfatter på studiet forklarer, at testikelstørrelse er et vigtigt parameter, simpelthen fordi større testikler kan rumme flere sædceller. Og ser man nærmere på, hvad de større testikler indeholdt hos mænd, som tog fiskeolie, er forskellen på dem og de resterende deltagere også tydelig. De havde nemlig markant flere sædceller end resten. Faktisk helt op imod 37 millioner flere svømmere sammenlignet med mænd, som ikke tog nogle former for tilskud.

Gå efter den gode optagelighed

Der er usikkerheder forbundet med studiet. For det første ved forskerne ikke, hvilken type af fiskeolie, deltagerne tog, og der kan være stor forskel på mængden af omega 3-fedtsyrer og indholdet af DHA, som er vigtigt for sædcellerne, i forskellige fiskeolie-produkter. Vil man være sikker på at få det maksimale ud af sin fiskeolie, er det vigtigt at vælge et produkt med tilstrækkelige mængder omega 3, DHA og EPA, ligesom det er en god ide at gå efter et let optageligt produkt.

Et godt bud på det er Bio-Marin Plus, som er fremstillet under farmaceutiske forhold, og som sikrer ensartethed samtidig med, at man får et højt indhold af omega-3. I Bio-Marin Plus olien er omega 3-fedtsyrerne i overvejende grad spaltet til triglycerider, som betyder, at det er nemmere for kroppen at optage dem. Olien er også renset for pesticider, tungmetaller med videre.

Det er dog vigtigt at understrege, at selvom studiet påviser en sammenhæng mellem sædkvalitet og fiskeolie hos raske mænd, så er der ikke er tale om et klinisk kontrolleret placebostudie, og andre faktorer kan spille ind, selvom der i studiets design er forsøgt at tage højde for dette.

Derfor vil professor Tina Kold Jensen heller ikke sige, at fiskeolie kan være en kur mod dårlig sædkvalitet, men hun vil heller ikke fraråde at spise fisk eller tage tilskud for potentielt at øge sædkvaliteten. Og flere andre studier bakker også op om resultaterne.

Blandt andet har et tidligere studie på en fertilitetsklinik fundet, at de mænd, som spiste mest fisk, havde flest sædceller. Ligeledes har andre studier fundet, at tilskud med DHA forbedrede sædcellernes motilitet – altså deres svømmeevne.

Hurtig bedring

Sædceller har en modningsproces på tre måneder. Det betyder, at man faktisk relativt hurtigt kan påvirke sædkvaliteten, hvis man gør en lille indsats med f.eks. et dagligt tilskud fiskeolie. Men der er også andre næringsstoffer, som har vist sig at være vigtige for sædcellerne, og som man bør overveje at få gennem enten kost eller kosttilskud. Det drejer sig blandt andet om Q10 og selen.

Selen er et spormineral, som findes i jorden. Derfor får vi selen gennem kosten i form af grøntsager og kornprodukter. Men fordi jorden i Danmark ikke er rig på selen, kan det være en god ide med et tilskud.

Forskere har blandt andet fundet, at fertile mænd har højere indhold af selen i blodet end infertile mænd. Det skyldes den rolle, som selen spiller i udvikling af sædcellerne samt den beskyttende evne mineralet har mod oxidative skader. Selen er altså med til at sikre raske sædceller og øger cellernes motilitet – evnen til at svømme op til ægget.

Ved valg af tilskud med selen er det vigtigt at gå efter en organisk selen, gerne fra selengær, der har en dokumenteret høj optagelighed.

Q10 er energi til sædcellen

En anden vigtig komponent for at styrke cellerne på den rejse er Q10. Q10 er nemlig energi til cellerne, og selvom afstanden op til ægget kan virke kort for os, så er det et maraton for en sædcelle. Derfor er det også vigtigt, at den har rigeligt med energi, hvis den skal komme i mål og befrugte et æg.

Kroppen danner selv Q10, men produktionen daler med årene, og det kan være en ide at supplere kroppens egenproduktion med Q10 gennem kost eller kosttilskud.

Især kød og fisk er gode kilder til Q10, men størst påviselig effekt fås fra et tilskud med Bio-Quinone med aktivt Q10, der både har vist effekt på sædceller i forskning og som for nylig blev udnævnt til det bedst optagelige Q10 produkt på markedet i et italiensk studie.

Ved at sikre, at sædcellerne har adgang til tilstrækkelige mængder omega 3, selen og Q10, samtidig med at man skærer ned på nogle af de livsstilsfaktorer, som påvirker negativt som alkohol, rygning og junkfood, så vil man sandsynligvis kunne opleve en forbedring af sædkvaliteten indenfor en relativ kort tidshorisont grundet sædcellernes livstid og modningsproces.

Læs også: Hjerterne banker for Q10

Mand gå til lægen

Omkring 15 procent af alle par oplever fertilitetsproblemer, hvoraf halvdelen af disse skyldes mandens sædkvalitet. Derfor er fertilitetsproblemer ifølge professor i Klinisk Embryologi, Søren Ziebe, en folkesygdom, og det er vigtigt at have fokus på problemet. Særligt for mænd.

Han forklarer, at fordi kvinder i højere grad går til lægen – det kan være i forbindelse med en mistanke om, at der er noget galt eller til rutinetjek med deres prævention – så er det nemmere at få en snak med kvinder om fertilitet, og hvad man kan gøre for at påvirke den, eller hvornår man bør gå i gang med at få børn, hvis man skal have de bedste muligheder for succes.

Anderledes er det for mændene, som sjældent svinger forbi den praktiserende læge. Men netop fordi det i halvdelen af tilfældene vil være manden, som er udfordret på fertiliteten, er det væsentligt at få sædkvalitet og livsstil ind i hans bevidsthed i tide. Et andet springende punkt er, at dårlig sædkvalitet kan være en indikator for den mere generelle sundhed, og det er derfor vigtigt at tage alvorligt, selv hvis man ikke ønsker at få børn. 

Lille indsats – stor gevinst

Sædceller er altså truet fra mange fronter, og allerede længe inden manden tænker på at blive far, kan hans chancer for, at det lykkes være udfordret. Det skyldes ifølge mange eksperter på området i høj grad den kemi og de miljøpåvirkninger, vi udsættes for, og de kan selvfølgelig være svære at undgå. Men nogle ting kan vi altså selv styre og påvirke, og dermed forbedre chancerne for både at udleve drømmen om at blive forældre og sikre sig en sund krop.

Det kræver en lille indsats, hvor noget måske skal skæres ud af ens livsstil, mens nye vaner skal inkorporeres. Et dagligt tilskud fiskeolie, Q10 og selen er blandt andet en nem måde, ikke til at helgardere sig mod fertilitetsproblemer, men i hvert fald gøre noget aktivt for at påvirke sædkvaliteten positivt.

Forrige artikelBehøver børn overhovedet at få ekstra vitamintilskud?

Næste artikelBæredygtighed, kartofler og madspild