Nyheder

Spis økologisk og dansk

17. oktober 2007

Især udenlandsk frugt og grønt kan i sjældne tilfælde indeholde for høje rester af sprøjtegift, viser rapport fra Fødevarestyrelsen.

Konventionelt dyrkede frugter og grøntsager kan indeholde rester af sprøjtegifte, som landmanden bruger til at bekæmpe fx ukrudt og skadedyr. I Danmark kontrollerer Fødevarestyrelsen løbende, om grænseværdierne overskrides. Informationscenter for Miljø & Sundhed (IMS) har set nærmere på resultaterne for 2006, som netop er offentliggjort. Sundhedsskadelige grøntsagerI fire tilfælde fandt Fødevarestyrelsen grøntsager med så højt indhold af pesticider, at det kan være akut giftigt, når man spiser dem i et måltid. Der var tale om salat, tomater, agurker og chili, som overskred den såkaldte akutte reference dosis (ARfD). Det højeste indhold overskred med op til 14 gange for børn. I alle tilfælde var der tale om udenlandske grøntsager. Fødevarestyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at virksomheder skal trække frugt og grønt tilbage fra markedet, hvis disse overskrider grænseværdien eller ARfD. Reelt er frugt og grønt dog så kort tid på markedet, at de er blevet solgt, før analyseresultaterne foreligger. Om de pågældende fund siger Rikke Bille, miljø- og sundhedsfaglig medarbejder i IMS:- Jeg kan faktisk godt forstå, hvis forbrugeren bliver utrygge, når de står ved frugt- og grønthylden og skal købe ind. Selv om det heldigvis er sjældent, så risikerer man jo slet og ret at få fødevarer med hjem i kurven, som kan være akut giftige. Få pesticider i kontrollenDanmark er ikke et foregangsland, når det handler om at undersøge for pesticider i fødevarerne, konstaterer Rikke Bille. – I den seneste EU-rapport fra 2004 om pesticidkontrollen i medlemslandene, kan man fx se, at 12 lande undersøger for flere pesticider end Danmark, når de udtager prøver til kontrol. For hele EU er gennemsnittet af undersøgte pesticider 169, mens Danmark i 2004 kun ledte efter 147 forskellige pesticider, siger hun. I følge den nye rapport fra Fødevarestyrelsen er Danmark nu oppe på 190 forskellige pesticider i kontrollen, hvilket stadig er langt fra de lande, der undersøger flest pesticider (595 i Tyskland og 387 i Holland i 2004). Hvilke nye pesticider, der skal ind i analysemetoderne, prioriteres bl.a. ud fra om de anvendes i Danmark, deres giftighed og om de er fundet i andre EU lande, forklarer Mette Holm fra Fødevarestyrelsen til www.miljoeogsundhed.dk Hvor mange nye pesticider, der kommer med i kontrollen hvert år, svinger meget. Men fra 2004 til nu er der kommet knap 20 nye pesticider til om året. – Konsekvensen af, at Danmark ikke har så mange pesticider med i undersøgelsesprogrammet, kan være, at nye pesticider, som tages i anvendelse ikke bliver kontrolleret. Derfor giver resultaterne i rapporten måske ikke et fuldendt billede af, hvad afgrøderne reelt indeholder, slutter Rikke Bille. Det er Fødevareinstituttet, som indfører nye pesticider i de analysemetoder Fødevarestyrelsen bruger i deres kontrol. IMS har derfor forelagt problemstillingen for Arne Büchert, forskningschef i Fødevareinstituttet, som udtaler følgende:- Det er jo et område med potentielt giftige stoffer. Det er derfor vigtigt løbende at medtage nye pesticider i kontrollen. Området har de sidste par år været skåret, så det kan være svært at holde det ambitionsniveau vi gerne vil. Økologisk er bedstGenerelt anbefaler IMS, at man køber økologiske fødevarer for at begrænse mødet med pesticider. Kontrollen viser da også, at økologiske varer generelt ikke indeholder pesticider. Økologerne må nemlig ikke bruge deciderede pesticider, når de dyrker og behandler frugt og grønt. I 2006 fandt Fødevarestyrelsen desværre, at to ud af 65 økologiske afgrøder havde et lille indhold af pesticider. På trods af de to ulovlige fund, er det stadig en god idé at købe økologisk. Kilde: Miljø & Sundhed

Forrige artikelEn halv million kvinder dør under graviditet og ved fødsel

Næste artikelSnak med børnene om alkohol