Nyheder

Sprøjtegifte giver hjerneskader

29. oktober 2008

Landbrugets pesticider kan være skyld i hjerneskader hos fostre og hos små børn, viser dansk forskning.

Når landbruget retter giftsprøjterne mod ukrudtet, så kan de skade småbørn. I en artikel i tidsskriftet Environmental Health konkluderer en dansk forskertrio, at børn og ufødte fostre kan få hjerneskader af de sprøjtegifte, landbruget hælder ud over markerne. Kan skade menneskehjerner Kemikalierne er rettet mod centralnervesystemerne hos de insekter, landmændene gerne vil ramme. Midlerne rammer imidlertid ikke alene insekter, men kan også gå ud over mennesker på grund af ligheder i hjernens biokemi, skriver forskerne. I øjeblikket bliver landbrugsgiftene ikke afprøvet for de skader, de kan medføre for udviklingen af børns hjerner, advarer de. Forskerne råder til, at der for eksempel bør sættes ind for at hindre, at der er rester af sprøjtegifte, som kan skade nervesystemerne, i madvarer. Samtidig bør der sættes gang i målrettet forskning, der kan kaste mere lys over landbrugsgiftenes virkning på dannelsen af nervesystemer og hjerner. Store mængder gifte spredes Forbruget af sprøjtegift er betydeligt, konstaterer forfatterne til undersøgelsen. Alene i EU hældes der over 140.000 ton gifte ud over afgrøderne om året. Det svarer til, at 280 gram gift per borger hældes ud over afgrøderne. Madvarer forurenet med sprøjtegifte Forskerne lægger vægt på, at omkring halvdelen af frugter, grøntsager og kornprodukter har målelige rester af sprøjtegifte i sig, når de lander hos forbrugerne. I fem ud af tyve tilfælde overskrider indholdet EU's grænseværdier. Selv mad til spædbørn er ofte forurenet, skriver forskerne i deres artikel. Oveni kommer den påvirkning fra sprøjtegifte, som rammer mennesket fra drikkevandet, fra støv eller fra sprøjtegifte, der blæser væk fra markerne. Måler ikke skaderne på børns hjerner Følgerne af hjerneskader kan være indlæringsproblemer, ADHD-lidelser, adfærdsproblemer og forsinket udvikling. De kan være udløst af en række faktorer, herunder miljøpåvirkninger. Problemet er, at der for en del af stoffernes vedkommende bliver foretaget prøver af deres skader på nervesystemerne og hjernen. Men prøverne sker på voksne forsøgsdyr og tager ikke hensyn til, at selv mindre doser kan forårsage skader i hjerner, der er under udvikling, påpeges det. Undersøgelsen er lavet af Marina-Bjørling-Poulsen, Helle Raun Andersen og Philippe Grandjean fra universitetet i Odense.
Kilde: Politiken

Forrige artikelMusik nedsætter stress hos hjertepatienter

Næste artikelØkologien i Danmark er fordoblet på fire år – og væksten fortsætter

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.