Nyheder

Støj øger risiko for demens

Foto: Adobe Stock
9. september 2021

Der er en sammenhæng mellem et liv i støj og risiko for demens. Det afslører et netop udgivet studie, som har sammenholdt sundhedsdata med boligforhold. Og faktisk skal støjen ikke overskride, hvad mange mennesker lever med til daglig, før skaden begynder at ske.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at omkring 37.000 danskere over 65 år er diagnosticeret med en demenssygdom. Men det faktisk tal er med al sandsynlighed væsentligt højere. Et estimat på baggrund af blandt andet befolkningsundersøgelser peger på, at tæt på 90.000 danskere i aldersgruppen lider af demens. Og en del af dem har måske udviklet sygdommen, fordi de i en årrække har været udsat for trafikstøj.

Det er i hvert fald konklusionen i et nyt dansk studie, som netop er blevet udgivet i The British Medical Journal. Bag forskningsprojektet er både forskere fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. I spidsen står Manuella Lech Cantuaria, ph.d på Mærsk McKinney-Møller Instituttet på SDU. 

– Jeg er overrasket over resultatet, fordi vi for første gang påviser en sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens. Der er tidligere lavet undersøgelser, men de var mindre og ikke konsistente, siger Manuella Lech Cantuaria.

Studiet er en databaseret observationsundersøgelse, hvor forskerne har sammenholdt sundhedsdata fra alle danskere over 60 år med registeroplysninger om adresse og trafikstøj. Og selvom studiet altså ikke kommer med en forklaring, men blot påviser en sammenhæng, mener Manuella Lech Cantuaria, at resultaterne skal tages alvorligt.

30 procent i risikogruppen

Helt konkret viser resultaterne, at risikoen for at udvikle alzheimers stiger med 27 procent, hvis man over en årrække har været udsat for trafikstøj over 55 decibel, sammenlignet med et støjniveau på omkring 40 decibel. 

For demens generelt stiger risikoen med 18 procent. 

En normal samtale ligger på omkring 60 decibel, og 55 decibel kan sammenlignes med larmen på et kontorlandskab. Ser man nærmere på trafikstøj, så er der mange steder, hvor støjen overskrider de 55 decibel. Miljøstyrelsen har lavet et kort, hvor man kan se, hvor meget larm, der kommer fra vejene både om dagen og natten. 

[relateredehistorier]

Zoomer man ind på Storkøbenhavn er der mange steder, hvor trafikstøjen selv om natten ligger mellem 65 og 70 decibel. Og der er heller ikke lavet officielle grænser. Miljøstyrelsen har udarbejdet nogle vejledende grænseværdier for trafikstøjen, som man kan pejle efter, hvis man for eksempel planlægger et boligbyggeri. Her anbefaler de, at trafikstøjen i boligområder ikke bør overskride 58 decibel.

Så ifølge resultaterne af det nye studie, så lever mange danskere med et støjniveau, som øger risikoen for demenssygdomme.

– Vores resultatet giver os potentielt helt nye muligheder for at forebygge demens. Hvis konklusionen genfindes i fremtidige studier, er der et stort potentiale for forebyggelse af demens, da cirka 30 procent af alle danskere er udsat for vejstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel, siger adjungeret professor Mette Sørensen, ekspert i trafikstøj. 

Problem for folkesundheden

Undersøgelsen kommer ikke med en forklaring på, hvordan støj kan være med til at øge risikoen for sygdomme som alzheimers, og der er altså brug for mere viden på området. Men der er allerede hypoteser. 

Lektor ved Det Kliniske Institut på SDU, Jesper Hvass Schmidt, som oprindeligt var med til at starte forskningen, forklarer, at det handler om stress og søvn. Mere specifikt er teorien, at trafikstøjen stresser kroppen og udløser dårlig søvn. Så bliver man træt, som igen udløser stress, og til sidst ender den onde cirkel med at udvikle sig til demens. Han påpeger, at trafikstøj ud fra de nye resultater udgør et problem for folkesundheden, og at det er viden, som bør bruges politisk.

– Forskningsresultater som de her er helt essentielle, fordi de indikerer, at støj er et problem for folkesundheden. Det er afgørende, når politikerne skal overveje eksempelvis udbygninger af vejnettet og støjafskærmning i den forbindelse, siger Jesper Hvass Schmidt.

Og Manuella Lech Cantuaria, som har stået i spidsen for projektet håber også, at deres fund kan være med til at skabe reelle forandringer.

– Det er skræmmende, men jeg håber også, at vores resultater kan være med til at øge forskningen på området og påvirke udviklingen, så man tager højde for det i byplanlægning, og når man skal gøre brug af støjregulering som afskærmning ved motorveje, støjdæmpende asfalt eller nedsættelse af farten på strækninger, siger hun.

Forrige artikelHamp giver måske den perfekte olie

Næste artikelGenbrugsmode på catwalk