Nyheder

Stress er ikke børnenes skyld

23. januar 2007

En undersøgelse af knap 6.000 danskeres forhold til stress viser, at børneforældre ikke lider af et højere stressniveau end par uden børn. Overarbejde er en langt hyppigere årsag til farlig stress.

Fra medierne er vi vant til at høre vendingen »de stressede børnefamilier«. Derfor overrasker det, når en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at at man ikke umiddelbart bør sætte lighedstegn mellem stress og børn. Ved at sammenligne svar fra familier med børn og familier uden børn, når forskerne til den konklusion, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem at have travlt med forældregerningen og at have et højt stressniveau. »Når vi snakker om de stressede børnefamilier, skal vi i hvert fald ikke give børnene skylden, for der er intet i vores undersøgelse, der tyder på, at det er dem, der forårsager stressen,« siger afdelingslæge Anne-Marie Nybo Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed. Resultaterne stammer fra en ny gennemgang af den såkaldte Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 2000, hvor 3.083 mænd og 2.813 kvinder i alderen 25 til 49 år blev udspurgt om deres helbred, familieforhold og arbejdsliv. 11 procent af mændene svarede således, hvad enten de havde hjemmeboende børn eller ej, at de følte sig meget stressede i hverdagen, mens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 13 procent. Gennemgangen viste med andre ord, at når alle andre faktorer i øvrigt var lige, var der ingen forskel på stressniveauet i parforhold med og uden børn. »Det overrasker, fordi man umiddelbart ville formode, at dem, der har børn og har en almindelig arbejdsuge, ville have mere travlt end dem, der ikke har børn og en almindelig arbejdsuge. Og det har de formentlig også. De er bare ikke mere stressede,« siger afdelingslæge Anne-Marie Nybo Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed. Børn er afstressning Dog viste undersøgelsen, at enlige mødre med børn og en arbejdsuge på mere end 37 timer havde mere stress end enlige kvinder uden børn. I det hele taget viser undersøgelsen, at overarbejde langt hyppigere er årsag til stress. Og generelt set er konklusionen, at jo længere den ugentlige arbejdstid er, jo højere er graden af stress med flere stressbetingede sygdomme til følge. Forskerne har ikke i denne undersøgelse set på, hvorfor vores børn trods travlhed og bekymringer ikke stresser forældrene mere end de gør. Men afdelingslæge Anne-Marie Nybo Andersen mener, at det kan hænge sammen med, at børn faktisk kan fungere som en afstressningsfaktor. »Jeg tænker at børn skaber glæde, og måske skaber børn også fokus i hverdagen. Hvis man skal hjem og lege med tog med sine børn, så er man nødt til at tænke på noget andet end arbejde,« siger afdelingslæge Anne-Marie Nybo Andersen. Undersøgelsens resultater bliver beskrevet i dag i Ugeskrift for Læger. Kilde: Berlingske

Forrige artikelPsykiatripatienter klager over men af elektrochok

Næste artikelRødvin kan måske modvirke kræft

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.