Krop

Fibromyalgi: Endnu en diagnose med rod i livsstilen?

2. september 2013

Fibromyalgi har været omgivet af mange myter og fordomme. Mest fordi sygdommen i mange år ikke kunne påvises fysisk ved undersøgelser – så de ramte blev både beskyldt for hypokondri og andre psykiske påskud. I dag er vi blevet klogere, og senest har forskning vist, at Q10 kan gøre en forskel.

Kroniske smerter, træthed, hovedpine, søvnforstyrrelser og depression – symptomlisten vidner om en sygdom, der i yderste konsekvens kan være stærkt invaliderende. Men i mange år var det slet ikke muligt for lægerne at måle, hvorved sygdommen ofte blev henført til værende en form for gigt eller en sindslidelse. Den depression, som nogle fibromyalgipatienter får, er dog oftest et udslag af de mange smerter og ikke en sygdom i sig selv.

I dag har både Sundhedsstyrelsen og WHO anerkendt fibromyalgi som diagnose, og WHO anslår at ca. 5 pct. af verdens befolkning lider af sygdommen, så det er ikke en lille diagnose. Det er dog stadig en af de mere besværlige diagnoser at få stillet, og det er endnu ikke lykkedes forskere, at udpege de præcise mekanismer bag sygdommen. Derfor er det heller ikke en sygdom, som det er muligt at helbrede eller lave målrettet medicin imod.

Nogle forskere hælder dog til teorien om, at oxidativt stress i cellerne og deraf dårligt fungerende mitokondrier kan være involveret i sygdommens opståen og udvikling. Derfor har man også – på et lille plan – forsøgt sig med Q10 som kosttilskud til fibromyalgi-patienter. Et forsøg, der gav nogle lovende resultater.

Færre smerter med Q10

Q10 er et naturligt hjælpeenzym, som vi selv producerer i kroppen, ligesom vi får en mindre mængde gennem gennem kosten. Med alderen falder vores evne til at danne Q10, og vi kan have en livsstil, hvor vi udsætter cellerne for meget oxidativt stress – eller tage medicin, som nedsætter dannelsen af Q10 (kolesterolsænkende statiner samt betablokkere f.eks.). Q10 er vigtig for energidannelsen i vores cellers kraftværker – de såkaldte mitokondrier.

I et spansk forsøg gav forskerne fibromyalgipatienter tre Bio-Quinone Gold – et dansk Q10-tilskud – dagligt. Forsøget bestod af 20 patienter, i et dobbelt-blindet, placebokontrolleret lodtrækningsforsøg. Halvdelen fik Q10, den anden halvdel placebo. Formålet med Dr. Mario Cordero’s undersøgelse var at afklare hvilke kliniske effekter, der vil kunne opnås med et tilskud på 300 mg coenzym Q10 dagligt i 40 dage.

Undersøgelsen viste, at sammenlignet med placebo oplevede Q10-gruppen en 52 pct. nedsættelse af de symptomer, der er oplistet i det anvendte fibromyalgi-spørgeskema. Herunder blev Q10-gruppens smerter reduceret med 52 pct., træthed med 47 pct. På en visualiseret, analog smerte-skala havde Q10-gruppen 56 pct. færre smerter og endelig var antallet af tender points nedsat med 44 pct. i Q10-gruppen i forhold til placebo-gruppen.

Der var ingen forskel at spore i søvnkvaliteten i de to grupper, og der blev heller ikke rapporteret om bivirkninger.

Stress på flere planer

At mange fibromyalgipatienter rapporterer om et aktivt og ofte stresset liv før udbruddet af sygdommen, er ikke nogen nyhed. Det gør måske bare omstillingen til et liv med mange smerter, dårlig søvn og manglende energi endnu værre. At leve et stressende liv er dog hverken det samme som at sige, at ens celler så udsættes for mere oxidativt stress, eller at man vil udvikle fibromyalgi, men det kan tænkes at være en medvirkende faktor. Oxidativt stress opstår, når de frie radikaler bliver for mange i kroppen, som så ikke kan bekæmpe betændelsestilstande (inflammationer). De frie radikaler er en helt almindelig proces i kroppens stofskifte, som vi kan holde nede med antioxidanter – vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, ligesom søvn, motion og hvile i rette mængder, hjælper kroppen med at holde tingene i balance.

Når vi er stressede eller har meget travlt, er det lige præcis disse forhold, der ofte kommer til at lide: Vi spiser dårligere (hurtigere og knapt så varierede løsninger), og vi får ikke de pauser, søvn eller motion, som kroppen har behov for. Vi kan dog også stresse kroppen ved at dyrke for hård og intensiv motion, så igen: Alt med måde.

At leve med fibromyalgi

At stress spiller en rolle underbygges også af, at mange patienter oplever, at psykisk stress forværrer både smerter, søvnforstyrrelser og koncentrationsvanskeligheder, som er blandt kernesymptomerne ved fibromyalgi.

Desværre kan omlægning af livet ikke fjerne sygdommen igen. Men det kan forbedre smerter, søvn og livskvalitet at skære ned for stressen og skrue op for kvaliteten i kost og hvile.

En sund og varieret kost forhindrer oxidation af cellerne, og selvom det ikke er forskningsmæssigt bevist, at en sund kost kan afhjælpe smerterne, så lider mange fibromyalgiramte af irritabel tyktarm, der gør det vigtigt at spise groft og grønt.

Psykisk er det altså en vigtig del af behandlingen at lære at leve med sygdommen og de nye vilkår, man nu skal indrette sig efter. Det handler også om at lære at sige fra og tænke på sig selv. Fibromyalgi kan være en svær sygdom for omgivelserne at forholde sig til, og mange patienter isolerer sig derfor. Inden en sådan udvikling ender i en depression, kan det derfor være en god idé at søge hjælp – f.eks. hos en psykolog – til at lære at håndtere de nye vilkår.

Medicinsk kan fibromyalgipatienter være svære at hjælpe, da almindelige smertestillende midler oftest er uden virkning eller tåles dårligt på grund af mange bivirkninger netop hos denne gruppe patienter. Visse anti-depressive midler er en hjælp for nogle – ikke fordi de er deprimerede , men fordi nogle af de ældre såkaldte ‘tricykliske anti-depressiva’ i små doser kan have en smertehæmmende virkning.

Derudover er afspænding, afmålt motion i varmtvandsbassiner og sociale netværk nogle af de forhold, der kan lindre og medvirke til livskvalitet.

Uden Q10 – intet liv

Tilbage ved forsøget med Q10: Dr. Mario Cordero har tidligere lavet undersøgelser med Q10 til fibromyalgi-patienter. Oprindeligt blev han interesseret i fibromyalgi, fordi hans far led af kroniske smerter. Efter en gennemgang af den eksisterende litteratur, fandt han, at fibromylagipatienter led af mitokondrie-dysfunktion i deres muskler, hvilket ledte ham til behandling med coenzym Q10.

De fleste af vore celler indeholder en cellekerne med kroppens genetiske information kaldet et genom. Dette genom afkodes blandt andet til en given mængde af forskellige proteiner i et komplekst forløb, der betegnes gen-ekspression. I undersøgelsen ønskede dr. Cordero at afklare om Q1o tilskud påvirker gen-ekspressionen af AMP-aktiveret protein kinase, forkortet AMPK.

AMPK er et enzym og en overordnet regulator af cellens energiniveau – når niveauet er lavt, sætter AMPK således gang i kroppens transport af glukose, omsætningen af fedtsyrer og dannelse af mitokondrier – cellernes kraftværker. Det er denne gen-ekspression, som man kunne se en ændring af i undersøgelsen.

Som tidligere nævnt er Q10 et hjælpeenzym, som vi selv kan danne, men som påvirkes af vores alder. Hjertekarsygdomme kan også være en god grund til at supplere med tilskud af Q10, da hjælpeenzymet kan forbedre hjertets funktion. I det svenske Kisel10-studie viste Bio-Quinone sammen med selen en overbevisende effekt på hjertesundheden hos ældre mennesker.

Hvis du tager kolesterolsænkende medicin som statiner, er det vigtigt at tage ekstra Q10, da statinerne sænker produktionen af Q10 i kroppen. Det er endnu ikke bevist, at indtaget af Q10 kan gøre noget ved muskelsmerter, som nogle får af kolesterolsænkende midler, men sammenhængen er oplagt – både med det seneste studie i fibromyalgi (hvor det hjalp på smerterne), og fra tidligere undersøgelser, hvor tilskud af Q10 viste sig effektivt til at reducere graden af oxidativ stress og skader på muskelcellerne under højintens motion.

Under alle omstændigheder er Q10 en vigtig bestanddel af vores krop – uden Q10 producerer vi ingen energi, og uden energi slår hjertet ikke.

 

 

Diagnosen fibromyalgi

For at få stillet diagnosen fibromyalgi skal patienten undersøges af en speciallæge, som vil foretage en tenderpointstest. Dette foregår ved, at lægen trykker på de 18 tenderpoints plus nogle kontrolpunkter med 4 kilos tryk. Hvis patienten reagerer med smerte og muskelreaktion på mindst 11 tenderpoints, kan diagnosen fibromyalgi stilles, såfremt smerterne har varet mere end tre måneder. Man bør dog også undersøges for forskellige andre sygdomme, hvor lignende symptomer optræder. Dette kunne f.eks. være forskellige former for gigt, stofskifteproblemer og sclerose.

 

 

 

 

Aktivt eller ikke-aktiviveret Q10?

De fleste mennesker er i stand til at optage ikke-aktiveret Q10 – såkaldt ubiqinon, som i Bio-Quinone – som er det mest almindelige tilskud af Q10, ved hjælp af et enzymsystem i tarmen. Men nogle mennesker er ikke i stand til at udnytte et tilskud af ubiqinon helt optimalt.

Ubiquinol – eller “aktivt Q10” som i BioActive Uniqinol – kan derfor med fordel prøves, hvis du ikke mærker en tydelig effekt af almindeligt Q10 efter 2-4 uger. Aktivt Q10 anbefales særligt til:

  • Ældre mennesker (60+ år)
  • Rygere
  • Personer med forskellige helbredsproblemer


Kilder:

Refs.
Cordero MD, et al. Can Coenzyme Q10 Improve Clinical and Molecular Parameter in Fibromyalgia? Antioxid & Redox Signal 2013. E-pub ahead of print.
www.endfatigue.com/web-newsletters/nl_2011-06-23.html

Fibromyalgi.dk

Hjerteforeningen.dk

Forrige artikelKan mad og adfærd hænge sammen?

Næste artikelValg af æg handler mest om etik