Krop

Fisken sætter sig på hjernen

27. juni 2022

Fedtstofferne i fisk er så vigtige for vores hjerne, at børn, der er i underskud, ligefrem kan få så store problemer, at de får forskellige diagnoser for adfærdsforstyrrelser.

Kan fiskeolie hjælpe børn med adfærdsforstyrrelser, eller er manglen ligefrem årsag til deres problemer? Det er endnu ikke muligt at svare skråsikkert, på hvad der kommer først, og om problemet udelukkende skyldes forkert eller manglende næring. Men der er ingen tvivl om i dag, at mange diagnoser efterhånden kan bedres betydeligt, hvis vi ser på sammensætningen af vores kost og koncentrerer os om at få de rigtige næringsstoffer i de rigtige forhold.

Allerede i 2005 slog forskere fast i det banebrydende Oxford Durham forsøg, at de essentielle fedtsyrer i omega 3 har en overbevisende positiv effekt på nogle børn med adfærdsforstyrrelser. Til forsøget brugte forskerne fiskeolien eye q, der har den særlige sammensætning af 3,2 dele EPA og 1 del DHA. Normalt er fordelingen i fiskeolie 1,5 dele EPA for hver del DHA. Netop EPA er vigtig, når myelin, der beskytter celletrådene i hjernen, skal stabiliseres. Når den rette myelin er til stede i hjernen, kan impulserne sendes hurtigt mellem nervecellerne. Er myelinskederne beskadiget bliver nerveimpulserne langsommere eller føres slet ikke videre.

Børn kom ud af diagnose

I Oxford Durham forsøget deltog børn i alderen fra 5 til 12 år, der havde fået konstateret DCD – en motorisk udviklingsforstyrrelse – og ADHD – en opmærksomhedsforstyrrelse. De 117 børn blev udvalgt blandt 12 forskellige skoler i det engelske Durham amt. Halvdelen af børnene fik eye q, den anden halvdel fik en placebokapsel. Efter tre måneder kunne forskerne registrere en tydelig forskel i elevernes udvikling:

43 pct. af de børn, der gik eye q, opfyldte ikke længere kriterierne for at have DCD, mens dette kun var sket for 6 pct. af eleverne i placebo-gruppen. Deres læsning og stavning havde inden forsøgets start været i gennemsnit 1 år bagud i forhold til alderssvarende. I fiskeolie-gruppen var læsningen forbedret med 9,5 måneder og stavningen med 6,6 måneder – hvor placebogruppen havde rykket sig henholdsvis 3,3 og 1,2 måneder.

Symptomer blev forbedret

At omega 3 og 6 i de rette forhold kan hjælpe med at opretholde koncentrationsniveauet og en sund udvikling af hjernen, har flere forsøg gennem tiden vist. Et australsk forsøg med 132 børn, der havde ADHD og ADD (det samme uopmærksomhed som ved ADHD, men uden hyperaktivitet), viste forbedrede symptomer hos den gruppe, der fik eye q allerede efter 15 uger. Efter de 15 uger fik alle børnene eye q – også placebogruppen – og deres problemer med indlæring og adfærd viste nu også signifikante forbedringer efter yderligere 15 uger.

Forsøg med at give fiskeolien til børn og unge med adfærdsproblemer har været talrige over de senere år – og selvom forsøgene har været geografisk spredt har tendensen været tydelig: Op mod halvdelen af de berørte har mærket betydelige forbedringer i koncentrationsevne og indlæring.

Men hvad med helt ‘almindelige’ børn og unge?

Kan vi spise os væk fra diagnoser?

Der er også forsket i fedtsyrernes effekt på børn, der ikke har problemer, som gør dem til kandidater for diagnoser. Forskningen er måske knapt så spændende, da forbedringerne bliver mindre signifikante, når der ikke er de store problemer til stede, men resultaterne peger alligevel i en positiv retning. Især når man spørger børn, lærere og forældre, der har deltaget i forsøg, er der overvejende positive tilkendegivelser, som større koncentrationsevne, mindre uro og mere tro på egne evner.

Spørgsmålet er så, om vi kan undgå nogle af de mange diagnoser, der i dag deles ud, ved at fokusere mere på kosten og især fedtsyrernes virkning på hjernen og adfærden?

Der er ingen tvivl om, at kosten desværre er blevet meget ensidig og fattig på nogle af de vigtigste næringsstoffer, og at det kan være medvirkende til nogle af de ‘epidemier’ vi ser indenfor adfærdsforstyrrelser. Opdrættede fisk indeholder f.eks. ikke den samme sammensætning af fedtsyrer, som vi ser hos ‘vilde’ fisk, og derfor er det igen sværere at sikre sig gennem kosten alene end det har være tidligere. Mange af os varierer nok heller ikke fisketyperne i særlig stor grad, hvis vi da overhovedet spiser fisk. Under alle omstændigheder indeholder fisken nogle essentielle fedtsyrer, som du ikke finder ligeså tilgængeligt i andre olier eller fedtstoffer, men som er vigtige for, at hovedet fungerer, som det skal.

 

 

EPA og DHA

 De essentielle fedtsyrer EPA og DHA er essentielle, fordi vores krop ikke selv kan danne dem, men er afhængig af tilførslen for at fungere. Vi finder fedtsyrerne i fisk, mens omega 3 fra f.eks. hørfrø først skal omdannes i kroppen for at kunne bruges til samme formål. Det betyder, at der skal betydeligt mere vegetabilsk olie til, hvis du vil erstatte det med indtaget af fisk eller fiskeolie.

EPA er som sagt vigtig for informationen mellem nervecellerne i hjernen, men EPA forhindrer også et for stort tab af DHA fra cellemembranen. EPA kan omdannes til DHA, hvilket er lettere end omvendt, hvorved det bliver vigtigt at få tilstrækkeligt af EPA fremfor DHA.

Forrige artikelFind medicinen i køleskabet

Næste artikelTankerne har kraft