Mad

Lad der gå fisk i det!

15. juni 2013

Forbrugere landet over væmmedes ved synet fiskeolie, der lå og blev harsk i solen, på tv-skærmen i vinter. Bagefter afviste myndighederne flere af påstandene og frifandt producenterne af fiskeolie. Men historien er faktisk en påmindelse om, at kvalitet og pris ofte går hånd i hånd.

 Kan det blive sundere end fisk? En overgang var ingen i tvivl – nu har debatten om fiskeoliernes kvalitet, pesticider i opdrættede fisk og advarsler mod tungmetaller skabt røre i den ellers sikre fiskedam.

Som forbruger kan det være meget forvirrende og ganske nedtrykkende, hvis man føler, at man har taget tilskud eller spist fisk i den bedste tro, og så kommer i tvivl om kvaliteten af det, man har indtaget. Selvom tv-programmer kan være skarpt vinklet og sætte tingene lige lovlig meget på spidsen, er der da helt sikkert grund til at være bevidst om, hvad det er for et tilskud, man indtager.

Hvis du netop tager et fiskeolie-præparat for at undgå de tungmetaller og andre skadelige stoffer, som beviseligt findes i en række fiskearter, nytter det kun, hvis der er dokumentation for, at fiskeolien virkelig er ren.

Det nytter ikke blot at presse olien ud af forurenet fisk og putte den på kapsler. Tværtimod. Det kan faktisk øge koncentrationen af forurenende stoffer, da det jo kun er olien, man anvender. Det problem er fiskeolie-producenter blevet opmærksomme på, og for at få en konkurrencefordel er der nogle, som har udviklet specielle filtreringsprocesser, som fjerner skadelige elementer fra olien og kun efterlader de stoffer, som har en sundhedsfremmende virkning.


Kapsler eller ej?

Så når du ser superbillig fiskeolie på supermarkedshylden, er det helt fornuftigt at være skeptisk forbruger. Der er overordnet en grund til, at nogle fiskeoliepræparater er billigere end andre – eller omvendt: At nogle præparater er dyrere. Ikke dermed sagt, at du blindt skal købe den dyreste, men gør dig selv den tjeneste at vælge mere bevidst end bare med et blik på prisskiltet.

I debatten har det også været fremhævet, at olie på flaske er at foretrække frem for kapsler, fordi kapsler kan skjule dårlig lugt og smag. Men fiskeolie i en flaske er udsat for forurening med mikroorganismer og oxidering hver gang, den åbnes og håndteres, og der er slet ingen kontrol over den løbende forharskning i flasken. Så den flydende olie har også minusser. 

Et af de fiskeolie-præparater, som igennem årene har været kendetegnet ved et meget lavt indhold af tungmetaller og miljøgifte, er Bio-Marin fra den danske virksomhed Pharma Nord. Teknologien til oprensning af olien er senest blevet endnu bedre – med PureMax-certifikatet – for at sikre oliens kvalitet.

Udover at bruge fisk, der er meget lidt miljøbelastede, sikrer metoden, at tungmetaller som arsenik, cadmium, bly og kviksølv samt PCB og forskellige miljøgifte fra blandt andet afbrænding, der ender i fødekæden.

– Derudover fjerner man også iltforbindelser – også kaldet for peroxider – som kan have en skadelig effekt på kroppen, fortæller Sven Moesgaard, som er forskningsdirektør hos Pharma Nord. Peroxider er med til at forharske olien.

Fiskeolien kan således blive sundere, end hvis du får den fra rigtig fisk. Til gengæld får du en række andre næringsstoffer som D-vitamin, jod og selen med, når du spiser fisk fremfor kun at spise olien.

Hvad er så en god olie?

Som du nok allerede ved, måles fiskeolien udfra de såkaldte totox-værdier, der fortæller noget om, hvorvidt olien er harsk eller ej. De tilladte værdier er efter nogles mening sat for højt, mens andre mener, at det kan være svært at sikre helt lave værdier, da der jo trods alt er tale om en skrøbelig olie, der er blevet behandlet. Da olien er et organisk produkt, skal du regne med, at den gradvist bliver mere harsk, mens du har den opbevaret, så det er helt fornuftigt at starte med en olie med lave værdier.

Men en ting er tal og værdier, noget andet optagelighed og forskning. Vi har også brug for at kunne omsætte den fiskeolie, vi indtager, til noget nyttigt i vores krop – og det siger forskningen bl.a. noget om.

Når et produkt er dyrere end et andet, handler det også om, hvorvidt producenten bruger ressourcer – ikke kun på at fremstille en så god olie som muligt – men også på at få undersøgelser stablet på benene, der kan fortælle om virkningen af produktet. Sat helt på spidsen må det være det vigtigste for forbrugeren: At produktet har en sundhedsrelevant effekt.

En af de metoder, der kan gøre en forskel for, hvordan fiskeolien virker, er at nedbryde omega 3-fedtsyrerne til en fri og letoptagelig form. Den metode er bl.a. benyttet i frestillingen af Pharma Nords Bio-Marin Plus. De frie fedtsyrer i olien sikrer, at olien bliver lettere for kroppen at omsætte og dermed få nytte af tilskuddet. Pt. er Bio-Marin Plus den eneste fiskeolie på markedet, der benytter sig af denne metode.


Beskytter mod ny form for kolesterol

 Fiskeolie har gennem tiden vist sig at have en yderst sundhedsfremmende effekt – både for krop og hoved. Alt fra adfærdsproblemer, hjertekarsygdomme og ledproblemer har vist sig at kunne bedres med de sunde olier. Et af de seneste forskningsområder er omkring det hidtil oversete triglycerid, der øger risikoen for åreforkalkning og blodpropper i hjerte og hjerne. 

Alt imens lægernes opmærksomhed har været rettet mod problemerne forbundet med forhøjet kolesterol, har en anden – og tilsyneladende farligere – form for blodfedt truet danskernes helbred, nemlig triglycerid.  

Det lumske er, at selvom man har et lavt kolsteroltal, kan man sagtens have forhøjet indhold af triglycerid i blodet.

Det vurderes på baggrund af undersøgelser, at hver femte kvinde og mere end hver tredje mand har for meget triglycerid i blodet. Som årsager til dette nævner eksperter forkert kost og for meget alkohol. Samtidig dokumenterer forskning, at de livsvigtige omega-3 fedtsyrer, som findes i fiskeolie, kan have en reducerende virkning på triglycerid og dermed beskytte mod den potentielle skadevirkning.

Canadiske forskere har lavet en meta-analyse af i alt 15 videnskabelige undersøgelser, som dokumenterede en triglycerid-sænkende virkning af omega-3, hvor større dosis betød bedre effekt. Imens viser en finsk undersøgelse, at den triglycerid-sænkende effekt var signifikant hos forsøgspersoner i løbet af et par uger – både fra 4-5 fiskeretter ugentligt og ved anvendelse af fiskeolie (Bio-Marin i dette tilfælde).

Kilder:

Nutr Rev. 2010 Mar;68(3):155-67.

Eur J Clin Nutr. 1996;50:765-771

Nutrition Research, Vol 20., No. 5, pp. 621-631, 2000-10-13.

Menstrual Discomfort in Danish Women Reduced by Dietary Supplements of Omega-3 PUFA and B12 (Fish Oil or Seal Oil Capsules), Bente Deutch, MPH, PhD, Eva Bonefeld Jørgensen PhD, Jens C. Hansen MD.


 

Fiskeolie godt under graviditet

Tidligere observations-studier har antydet at indtag af fiskeolie ved gravididtet og i barnets første leveår kunne nedsætte allergisk sensibilisering og sygdom. Problemet er bare, at gravide ofte frarådes at spise fisk på grund af indholdet af tungmetaller.

I et svensk forsøg fik 145 gravide kvinder med familiær allergisk baggrund fra graviditetens 25. uge tilskud af fiskeolie i form af ni kapsler Bio-Marin eller tilsvarende kapsler indeholdende sojaolie (placebo). Indtaget af forsøgspræparaterne fortsattes i gennemsnit indtil 3-4 mdr efter, at børnene begyndte at få brystmælk.

Ved hjælp af antistof-analyser af blodprøver og priktests opgjorde forskerne tilfælde af allergi hos børnene i første omgang, indtil de var et år gamle. Perioden blev senere fulgt op til 2 års alderen. Tilfælde af fødevareallergi efter det første år blev set hos et barn ud af 52 i fiskeoliegruppen, mens ti ud af 65 udviklede fødevareallergi i placebogruppen. Tilsvarende udviklede fire ud af 52 allergisk eksem i fiskeoliegruppen mod 15 ud af 63 i placebogruppen.

Risikoen for at udvikle allergisk eksem var således tre-fire gange mindre i fiskeoliegruppen, mens risikoen for at udvikle fødevare allergi var ca. ti gange mindre i løbet af det første år.

I en opfølgende analyse efter to års levetid kunne forskerne fastslå, at effekten for de to former for allergi stadig holdt ved.

 

 

Færre månedlige gener

En dobbelt-blind, placebo-kontrolleret undersøgelse foretaget af forskere på Århus Universitet har vist, at en kombination af omega-3 fedtsyrer og vitamin B12 har en signifikant forbedrende indvirkning på menstruationsubehag.

Undersøgelsen, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Nutrition Research, viser, at kombinationen af omega-3 og vitamin B12 mindsker smerter og ubehag forbundet med menstruation, uden at give bivirkninger af nogen art.

Menstruationssmerter er i høj grad styret af de hormonlignende type-2 prostaglandiner. Omega-3 fedtsyrer har en hæmmende indvirkning på disse, og vitamin B12 forstærker virkningen. B12’s virkningsmekanisme i forbindelse med menstruationssmerter er endnu ikke afklaret. 

 

 

 

Forrige artikelSalmonella er blevet sjældnere

Næste artikelLeveren – den store afgifter

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.