Krop

Mænd kan blive mere fertile med tilskud

30. marts 2014

Der er godt nyt til mænd med lav sædkvalitet. Undersøgelser peger på, at Q10 og selen kan booste sædcellernes funktionsdygtighed og dermed øge chancen for at gøre en kvinde gravid.

Den mandlige kønsudvikling har ændret sig markant de seneste 50 år. Mens forskerne har været i tvivl, om årsagen findes i vores omgivelser eller en ændring i vores genetiske sammensætning, så er fakta, at fire ud af 10 af danske mænd har så ringe sædkvalitet, at de kan få alvorlige problemer med at føre slægten videre. Det viser resultaterne af sædprøver fra 2.850 unge mænd i hovedstadsområdet.

Meget tyder på, at det er udefrakommende faktorer, der påvirker sædkvaliteten. I modsætning til, hvad mange tror, er dårlig sædkvalitet ikke blot et spørgsmål om antallet af sædceller, men derimod om sædcellernes funktionsduelighed.

Hormonsforstyrrende stoffer fra eksempelvis kosmetik, som de vordende mødre anvendte under graviditeten, kan have bidraget til problemet. Det samme gælder, hvis gravide ryger. Et andet bud er phtalater, som er skadelige kemikalier i blandt andet plastblødgørende stoffer.

 

Q10-behandling med positiv effekt

Et stof, som tilsyneladende spiller en afgørende rolle for sædcellernes funktionsdygtighed, er det vitamin-beslægtede stof, co-enzym Q10.

Iranske forskere har offentliggjort resultaterne af en undersøgelse, hvor infertile mænd i 26 uger fik enten 200 mg co-enzym Q10 pr. dag eller identiske snydepiller (placebo). Det viste sig, at Q10-behandlingen førte til signifikante forbedringer i antallet af sædceller samt sædcellernes form og bevægelighed. Co-enzym Q10 har endvidere betydning for sædcellernes fremdrift, da stoffet er en nødvendig faktor for cellers produktion af energi. Sædceller behøver relativt store energimængder for at kunne svømme, og er derfor også forbrugere af Q10.

Resultaterne bakkes op af andre forskeres konklusioner, der peger på, at behandling med Q10 kan føre til en betydelig forbedring i sædkvaliteten.

Desuden viser resultaterne også, at Q10 kan spille en positiv rolle i behandlingen af reduceret motilitet, altså sædcellernes evne til at bevæge sig aktivt og spontant.
Forskerne mener, at der er brug for flere undersøgelser for at kunne drage en endelig konklusion af Q10s effekt på graviditetsraten.

 

Selen giver mere normale sædceller

Der findes desuden forskning, der ser på bestemte næringsstoffer med en central betydning for sædkvalitet. Britiske forskere har for eksempel peget på sporstoffet selen, som blandt andet støtter nogle særlige selen-afhængige proteiner (selenoproteiner) med betydning for dannelsen af normale sædceller. Har man for lidt selen i blodet, kan det føre til deforme sædceller med reduceret svømmeevne.

En skotsk undersøgelse fra 1998 viste, at når unge infertile mænd fik tilskud af selen, producerede de sædceller med langt bedre bevægelighed. Det lykkedes faktisk for 11 procent af forsøgsdeltagerne at blive fædre som følge af behandlingen.

Danmark har et relativt lavt selenindhold i kosten, fordi landbrugsjordens selen-indhold ligger lavt i forhold til andre dele af verden som eksempelvis USA.

 

Et europæisk fertilitetsproblem

I Finland har man tilsyneladende også observeret forringet sædkvalitet hos de unge mænd, omend ikke i samme omfang som her i Danmark. Noget kunne tyde på, at nordeuropa er særligt udsat for selenmangel, og det harmonerer fint med en artikel af den britiske forsker i selen, professor Margaret Rayman fra University of Surrey. Her fremhæver hun, hvordan især europæere synes at have mindre selen i blodet, og at der vil kunne forventes visse sundhedsmæssige fordele ved at øge selenindtaget netop i vores del af verden.

 

Om Q10

Q10 er hverken vitamin eller mineral, men et hjælpestof, eller co-enzym, som indgår i cellernes energifabrikker, de såkaldte mitokondrier. Mens vi er unge, danner de fleste af os Q10 nok til at kunne opretholde en normal energiproduktion i kroppen.

Q10 findes i kød, fisk, nødder, bælgfrugter, spiseolier og visse kornprodukter. Hvor meget Q10, man får med kosten per dag, er ikke helt fastlagt, men man mener, at det ligger i størrelsesordenen fire til seks milligram per dag.

Især hjertepatienter og folk, der tager statiner (kolesterolsænkende medicin), vil have godt af et tilskud med Q10 – f.eks. laver danske Pharma Nord et tilskud i høj kvalitet ‘Bio-Quinone Q10 Gold’ med hele 100 mg. Samme producent laver også en Q10 i kroppens aktive form uniqinol, hvis du har problemer med at omsætte almindelig Q10, produktet hedder ‘BioActive Uniqinol’.

 

 

 

Et lækkert par

Når det kommer til parløbet mellem selen og Q10, viser flere undersøgelser, at netop disse to tilskud kan give stor effekt på sundheden. Om det er, fordi vi typisk mangler disse stoffer, er jo en logisk tanke at følge. Samtidig bliver danske Pharma Nords produkter ofte brugt i undersøgelser indenfor selen og Q10, fordi de har en omfattende dokumentation og udviser høj bio-optagelighed. Det betyder, at undersøgelserne rent faktisk laves på tilskud, der kan gøre en forskel.

Forrige artikelPurple power

Næste artikelVegatest: Statusrapport på krop og sind