Nyheder

Tinnitus forandrer hjernen

Foto: Shutterstock
1. april 2022

Det har hidtil været svært at finde en objektiv metode til at diagnosticere tinnitus. Nu har svenske forskere fundet ud af, at man kan finde forandringer i hjernen hos patienter med konstant tinnitus.

Tinnitus kan være en plage. Det kan være en konstant tone, som gør det svært at falde i søvn eller finde ro. Lidelsen klassificeres ikke som en sygdom – men som et symptom, der kan have mange forskellige årsager. Det kan være nedsat hørelse, støjpåvirkning, anden sygdom eller stress. Ofte beskrives tinnitus som en fantomlyd, der ikke høres af andre end den ramte.
Ifølge Aarhus Universitetshospital har omkring ti pct. af den voksne befolkning i Danmark tinnitus i større eller mindre grad, og mellem en halv og hel pct. lider så meget under det, at deres livskvalitet lider skade.

Måler hjernens elektriske bølger

Graden af tinnitus defineres i dag gennem den enkeltes opfattelse. Det betyder naturligvis, at diagnosticeringen ikke bliver objektiv eller særlig præcis, fordi den enkeltes oplevelse af generne kan variere rigtig meget.

Svenske forskere fra Karolinska Institutet i Stockholm har ved hjælp af såkaldt hjernestammeaudiometri kunnet måle forandringer i hjernen hos tinnitus-patienter. Studiet er netop publiceret i Journal of Clinical Investigation.

Hjernestammeaudiometri måler de elektriske hjernebølger, som dannes i hjernestammen efter stimulation af øret med lyd.

– Vi tror, at vores metode kan have tilstrækkelig følsomhed til at kunne anvendes som diagnoseværktøj. Vi måler de neurale forandringer i hjernestammen hos personer med konstant tinnitus, hvilket kan blive en biomarkør i fremtiden, siger Christopher R. Cederroth, forsker ved institutionen for fysiologi og farmakologi ved Karolinska Institutet.

405 testede

Hjernestammeaudiometri har tidligere været i spil som værktøj til at måle tinnitus, men der har manglet videnskabelig konsensus.

Intet tidligere studie har inkluderet så mange forsøgspersoner som det nye, svenske studie. Man har brugt 405 forsøgspersoner, hvor 228 havde tinnitus, og 177 ikke havde lidelsen. Hos forsøgspersonerne med konstant tinnitus var der en tydelig forskel i målingerne i forhold til de raske i kontrolgruppen – eller de forsøgspersoner, der havde defineret deres tinnitus som forbigående.

– Der er brug for en objektiv diagnosemetode til tinnitus, fordi vi både skal kunne give patienterne en anerkendelse og for at fremme udviklingen af nye behandlingsmetoder. Vores studie tyder på en årsagssammenhæng mellem forandringer i hjernens neurale aktivitet og udviklingen af konstant tinnitus, men vi har brug for flere studier til at bekræfte det. Vi skal også finde ud af, om vores metode kan måle nytte af behandling, siger Christopher R. Cederroth.

Kortvarig tinnitus kan blive kronisk

Som en del af studiet følger forskerne godt 20.000 personer med ingen eller varierende grad af tinnitus. Det gør man for at finde ud af, hvordan symptomerne udvikles over tid. Her har forskerne fundet ud af, at personer med forbigående tinnitus har en forhøjet risiko for senere at blive ramt af konstant tinnitus.

– Det er vigtig viden, at hvis du har haft forbigående tinnitus, så er risikoen større for at få konstant tinnitus. Vi har brug for at sprede dette budskab, så mennesker, der har oplevet kortvarig tinnitus bliver bevidste om risici og får muligheden for at agere præventivt, siger Christopher R. Cederroth.

Kilde: karolinska.se

Forrige artikelPositivt sind mindsker risiko for stress

Næste artikelEt godt eksempel – Regionshospitalet i Randers

Thomas la Cour

Journalist