Sind

Træn dit milde blik på dig selv

25. september 2009

Medier, terapeuter og klienter taler om det hele tiden – “selvværdet”. Vi vil gerne have mere af det, og mange opfatter selvværdet som vejen til at realisere det, vi ønsker os. det fremstår ofte som en forudsætning for at præstere og blive tilfreds med sig selv.

Som coach og medmenneske bliver jeg mere og mere overbevist om, at vi har fat i den gale ende. Jeg opfatter det ganske simpelt omvendt: vi lever, lægger planer, handler og lærer af det. Og deraf vokser selvværdet.

Selvværdet er ikke en kerne, der enten kan være indtørret som en sveske, eller svulmende som en saftig blomme. Det er det, at vi ”gør noget (andet)”, der skaber udviklingen og øger selvværdet – følelsen af at være OK. Der er ikke tale om en statisk ting – for vi kan påvirke selvværdet via handling og de forventninger, vi har til os selv.

Det betyder helt enkelt, at du kan træne dit selvværd. Som første trin kan du ligefrem ”lade som om”, indtil din opfattelse af dig selv begynder at flytte sig – dit dømmende blik på dig selv bliver mildere og mere anerkendende.

Selvtillid og selvværd

Ofte skelnes der skarpt mellem selvtillid og selvværd – hvor selvtilliden kort fortalt handler om din fremtræden udadtil, og selvværdet om din indre følelse omkring dig selv. I min coachende verden ser jeg ofte, at tingene glider sammen. Selvtilliden og selvværdet er dynamiske. Det er ikke enten/eller – rynket sveske eller saftig blomme. Du kan have høj selvtillid og selvværd på et område – f.eks. arbejde – mens både selvtilliden og selvværdet halter på andre områder – f.eks. kreativitet eller samliv. Det kan også være, at du ved, at du er dygtig til dit arbejde og det, du gør (selvtillid), men bliver nervøs og usikker ved tanken om dine kollegers mening om dig og den, du er (selvværd).

I coaching, herunder selvcoaching, ser jeg mulighederne for bevidst at koble de to lag -At fremstå velfungerende er ikke ensbetydende med at have et højt selvværd – tværtimod kan høje krav til sig selv stå i vejen.

hvis du har selvtillid på et område, kan du benytte dette overskud til at få det godt med andre områder og dig selv. Hvis du er OK med dig selv på én måde, kan du kopiere denne følelse og måde at håndtere situationen på til andre situationer. Du kan lære af dig selv.

Giv dig selv en chance

Spørgsmålet er endelig, om vi virkelig skal være lige sikre på benene på alle livets områder?

Jeg oplever gang på gang, at de mennesker, der stiller høje krav til sig selv – og ofte er meget velfungerende – er dem, der fortæller, at deres selvværd ikke er højt nok. Forventningerne til, hvad der kræves for at være OK, spænder ben for glæden ved det, der fungerer og er godt.

I disse tilfælde er første skridt at indse, at de regler for succes, du stiller op for dig selv, ikke fungerer. Dernæst handler det om at øve dig i at ændre din selvopfattelse og mildne dit blik på dig selv.

Et levedygtigt selvværd er en livsstil mere end noget andet. Som med al træning kræver det en vis vedholdenhed – og glipper det ind imellem, så giv dig selv en chance mere, og en mere og… Kort og godt: Stå ved dine fejl – ret dem, der er afgørende, og slut fred med resten.

SELVVÆRDSFØLELSE

1. Forestil dig, at du har gjort noget, du umiddelbart har det dårligt med.

Eksempler:

a) Sagt noget uheldigt til en person.

b) Glemt en vigtig aftale.

c) taget føringen, hvor andre måske også gerne ville have haft den.

2. Spørg dig selv, hvilke af dine egne forventninger, du ikke har opfyldt.

a) Jeg må aldrig sige noget uheldigt til nogen.

b) Jeg må aldrig glemme en aftale.

c) Jeg skal altid lade andre komme til først.

3. Opfør dig som om, det er ok at lave fejl. Vær ærlig, gør tingene godt igen eller læg det bag dig.

a) Undskyld kort og frem for alt fortæl, hvad du gerne ville have sagt i stedet til personen. At erstatte fejlen med noget andet giver god læring. Læg mærke til, hvad der sker med dig og den anden.

b) Fortæl mødedeltagerne, at du simpelthen havde glemt mødet – ingen lange forklaringer.

c) Indse, at kun du kan forme dit liv i den retning, du ønsker – andre kan gøre det samme, hvis de vil.

4. Slip det ansvar, du ikke har. Husk, at du ikke kan rette alle fejl. Måske bliver undskyldningen ikke modtaget eller forstået. Måske har den eller de andre personer en anden dagsorden og andre ønsker. Det er ikke dit bord.

5. Bliv ved med at øve dig i dit milde blik på dig selv. Forestil dig, at du griner lidt ad dig selv. Træk på skuldrene, og se dig selv som det almindelige menneske, du er.

Forrige artikelBlive eller søge nyt job

Næste artikelSvampe venner og fjender