Nyheder

Tungt karakterpres truer unges sundhed 

Blandt unge studerende har mere end hver fjerde store problemer med stress. Tallet er endnu mere alarmerende for de lidt ældre studerende.  

Foto: Shutterstock
9. juni 2022

Blandt unge studerende har mere end hver fjerde store problemer med stress. Tallet er endnu mere alarmerende for de lidt ældre studerende.  

Ungetrivselsrådet har lavet en undersøgelse blandt 1870 unge. Den viser, at mere end hver fjerde har opsøgt læge, sat studiet på pause – eller helt opgivet det – på grund af stress. Trods politiske trivsels-hjælpepakker målrettet unge er antallet af alvorligt stressramte unge alarmerende højt.

Hver tredje unge kvinde 

Blandt de 15-30 årige er det 28 %, som har haft alvorlige stresssymptomer. Så alvorlige, at de enten har opsøgt læge eller været sygemeldt fra deres uddannelse. Blandt de unge, som er 27 år eller ældre, er det hele 41 %, som har været sygemeldt fra deres uddannelse på grund af stress. Blandt de unge kvinder er det hver tredje (33 %), mens det for unge mænd er knap hver femte (19 %). 

– Det er et så højt tal, at det overgår vores værste anelser om, hvor pressede og stressede unge føler sig. Vi ved godt, unge er pressede over at skulle fuldføre deres studier hurtigt. Der hviler et tungt karakterpres. Men at en fjerdedel af de unge balancerer på randen af sygdom – det er helt vildt, siger Julie Lindmann i en pressemeddelelse. Hun er formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Det er en af organisationerne i Ungetrivselsrådet, som repræsenterer ca. 160.000 studerende. 

Hjælpepakker var ikke tilstrækkelige

Undersøgelsen kommer efter en lang periode med fokus på unges trivsel i forbindelse med de langvarige corona-nedlukninger. Her valgte Folketinget ad flere omgange at afsætte særlige hjælpepakker til unge, som gav flere penge til trivsel på uddannelserne. 

– Undersøgelsen viser, at de alvorlige problemer med unges mistrivsel og stress overhovedet ikke er løst med et politisk kvikfix med flere penge. Det bliver et langt, sejt træk af få taget fat om problemerne, når så mange unge fortæller om så dominerende følger af stress, siger Julie Lindmann. 

Øvrige stresstal

Øvrige tal fra Ungetrivselsrådet undersøgelse blandt unge: 

  • 53 % af de unge er helt eller overvejende enige i, at de kun er gode nok, hvis de får topkarakterer på deres uddannelse. 
  • 47 % føler i meget høj eller i høj grad, at deres uddannelse presser eller stresser dem til daglig. 20 % føler, at de i mindre grad eller slet ikke kan klare det, der bliver forventet af dem på deres uddannelse. 
  • 37 % svarer, at de i meget høj eller i høj grad føler sig presset til at komme hurtigt igennem uddannelsessystemet. 
  • 54 % har det sidste halve år følt sig stressede hele tiden eller det meste af tiden. 
  • 41 % af de unge har oplevet stresssymptomer i løbet af det sidste halve år. 28 % har på grund af stress besøgt læge eller været sygemeldt fra deres uddannelse. 
  • 24 % føler i mindre grad eller slet ikke, at de har nogen at snakke med, hvis de føler sig stressede eller pressede. 43 % oplever i mindre grad eller slet ikke, at de har nem adgang til professionel hjælp. 

Forrige artikel6 advarsler om migræne

Næste artikelPersilet med hokkaido-gulerodssalat

Thomas la Cour

Journalist