Nyheder

Udsatte børn har brug for åndehuller

13. juni 2007

Fodbold, gymnastik og andre fritidsaktiviteter er åndehuller i udsatte børns hverdag.

Socialforskningsinstituttet har gennemgået den sparsomme forskning, der findes om udsatte børns fritid og konkluderer, at både organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter kan fungere som vigtige åndehuller i en vanskelig hverdag. Fritidsaktiviteterne betyder nemlig, at børnene får mulighed for at mødes på lige fod med andre børn og blive bedømt på, hvad de kan, frem for hvem de er. Desuden giver aktiviteterne dem adgang til at møde rollemodeller og få et netværk af voksne, som de kan søge hjælp hos, hvis det er svært at hente hjælp derhjemme, skriver forskerne bag rapporten. Udsatte familier har ikke råd Problemet er, at udsatte børn kommer fra familier, hvor økonomien er stram, eller hvor der ikke er tradition for at deltage. Udsatte børn omfatter både børn, der er socialt belastet, kommer fra fattige familier, er anbragt, eller har anden etnisk baggrund. Forskningsoversigten viser også, at udsatte børn er mindre aktive i organiserede fritidsaktiviteter end børn generelt. Danske undersøgelser fortæller, at børn, der lever i økonomiske udsatte familier, bliver begrænset af, at der ikke er råd til at betale kontingent i fodboldklubben eller gymnastikforeningen. Forskere: Idræt giver ballast Både norske og svenske undersøgelser bekræfter tendensen og viser samtidig, at kulturel baggrund og kønsroller betyder noget for, hvordan børns fritidsliv former sig. Desuden er det også vigtigt, at forældrene bakker op og støtter børnenes deltagelse. Forskerne konkluderer, at selv om organiserede fritidsaktiviteter formodentlig ikke har nogen isoleret effekt på udsatte børns trivsel, kan aktiviteterne være med til at give ballast gennem netværk og venskaber til støtte for børnene. Kilde: Jyllands-Posten

Forrige artikelFedme værre end rygning

Næste artikelGen-fejl forlænger livet med tre år