Nyheder

Vacciner har mere end én effekt

Foto: Adobe Stock
15. januar 2019

Forskning af vaccinerne i det afrikanske børnevaccinationsprogram viser, at vaccinerne ikke kun har én effekt. De har en bredere påvirkning på kroppens system. Men den viden bliver ifølge forsker bag resultatet ikke omsat til handling.

Christine Stabell Benn er professor i Global Health på OPEN ved SDU/OUH, og forsker i effekterne af vaccinerne i WHO’s vaccinationsprogram til børn i Afrika. Christine og hendes kollegers forskning har vist, at vacciner kan have ’uspecifikke effekter’. Det er effekter, der ikke har direkte sammenhæng med den sygdom, de beskytter imod.

Forskerne har gennem deres arbejde fundet, at levende vacciner har positive sideeffekter, mens de ikke-levende ser ud til at have negative uspecifikke effekter. Levende vacciner betyder, at vaccinen indeholder levende svækkede bakterier eller virus. Ikke-levende indeholder inaktive eller dræbte mikroorganismer.

WHO gennemgik evidensen for uspecifikke effekter i 2015. I 2016 blev gennemsynet publiceret i British Medical Journal. Konklusionen var, at resultaterne støttede, at der var ’uspecifikke effekter’, og at det skulle studeres nærmere.

Vacciner bør gives med viden i baghovedet

Effekterne har stor betydning for børnedødeligheden i de afrikanske lande. For det viser sig nemlig, at eksempelvis mæslingevaccinen, som er en levende vaccine, har positive effekter på immunforsvaret.

Det betyder, at børnene får et ekstra skjold, som beskytter mod en række infektioner, hvis de bliver vaccineret med den. Eller en anden levende vaccine.

Anderledes ser det ud med DTP-vaccinen. Det er en ikke-levende vaccine, som også er en del af WHO’s vaccineprogram. Vaccinen beskytter mod difteri, stivkrampe og kighoste, men den ser også ud til at øge dødeligheden hos piger, fordi den gør dem mere modtagelige overfor andre sygdomme. Men den negative effekt kan vendes.

– Ved at give en levende vaccine kort tid efter DTP-vaccinen, ser det ud til, at man kan mindske den negative effekt af DTP-vaccinen, siger Christine Stabell Benn.

Børnedødeligheden er højere, end den behøver være

Det har man fra WHO’s side ikke gjort. En af grundene kan ifølge Christine være, at der er udfordringer med de levende vacciner. De skal nemlig opløses inden brug, og når det er sket, holder de kun i fire-seks timer. Men fordi de kommer i multidoser med ti eller tyve doser i et glas, åbner sundhedspersonalet ikke et glas, medmindre der er en gruppe at vaccinere.

I praksis betyder det, at børn kan gå forgæves efter at blive vaccinerede, fordi man vil undgå spild. Derfor er det desværre også de levende vacciner – med de gode positive effekter – som bliver brugt mindst og ofte med forsinkelse. Og det kan ifølge beregninger koste mange liv.

– Hvis vores resultater er rigtige, så ville man kunne redde en million børn om året ved bare at omlægge vaccinations-programmet med de eksisterende vacciner og sørge for at opprioritere de levende vacciner. Det er absolutte tal, som slår benene væk under en, men som der ikke bliver handlet på. Og hver dag vi venter, så viser alle tal, at børn dør unødvendigt, siger Christine.

Men endnu har WHO ikke skredet til handling.

En bombe under vaccineforståelsen

Christine kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor der ikke er blevet handlet endnu. Det har nemlig ikke været muligt for hende at få en dialog i gang med WHO på trods af, at hun har prøvet. Derfor kan hun kun spekulere i deres bevæggrunde.

– Jeg tror, at det, der er på spil for WHO, er, at hvis de begynder at åbne for, at vacciner kan have andre effekter end bare på målsygdomme, så har det mange konsekvenser for, hvordan man designer og afprøver og godkender vacciner. Det er sådan set lidt en bombe under hele forståelsen af vacciner og immunsystemet. Det er der ikke nogen, der har lyst til at se i øjnene. Så er det nemmere bare at ignorere det, siger hun.

Men det, mener Christine ikke er et holdbart standpunkt at tage. Hun mener, at data skal tages alvorligt, og hvis de ikke bliver omsat til handling, må det være op til WHO at forklare, hvad deres bevæggrunde er.

Det nytter i hendes øjne ikke noget bare at lukke ned for en faglig diskussion om emner, der påvirker millioner af mennesker, bare fordi det rokker ved den etablerede vaccineforståelse af én vaccine, én effekt.

Vi har kontaktet WHO, som svarede med at referere til en rapport fra 2014, der konkluderer, at de uspecifikke effekters forhold til generel dødelighed skal undersøges nærmere, og at Immunization and Vaccines Implementation Research Advisory Committee, som er under WHO, burde komme med forslag til, i hvilken rækkefølge de ubesvarede spørgsmål skulle adresseres, så der kunne tages beslutning om hvilke studier, der kunne besvare dem. Vi spurgte dem, om de er kommet den prioriterede rækkefølge og studierne nærmere. Det har de i skrivende stund ikke svaret på.

Forrige artikelFibre kan forhindre kroniske sygdomme

Næste artikel40 år blandt naturens guldkorn