Nyheder

Velstillede brystkræft-patienter overlever længere

22. august 2007

Danske kvinder uden uddannelse og med lav indtægt har større risiko for at dø tidligere af deres brystkræft, hvis man sammenligner dem med kvinder, der har en lang uddannelse og en høj indtægt.

Ifølge en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse kan en forklaring være, at mindre velstillede kvinder ikke får den optimale behandling for andre livstruende sygdomme, som de lider af samtidig.

Forskerne fra Kræftens Bekæmpelse har fulgt godt 25.000 danske brystkræftpatienter, der blev behandlet for brystkræft i perioden fra 1983 til 1999, og undersøgt, hvilken rolle uddannelse, indtægt, arbejdssituation og boligforhold spiller for chancen for at overleve sygdommen. De konkluderer, at kvinder, som har en lang uddannelse, en høj indtægt, et arbejde og ejer en stor bolig har mellem 7 og 10 pct. større chance for at overleve sygdommen end kvinder, der ikke har nogen uddannelse, en lav indtægt, er arbejdsløse og bor i en lille bolig. »Vores undersøgelse viser tydeligt, at livet er kortere for brystkræftpatienter fra de nederste samfundslag i Danmark, hvis man sammenligner dem med kvinder, som befinder sig i de øvre,« udtaler læge og ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton, Kræftens Bekæmpelse til nyhedsbrevet cancer.dk

Social slagside Undersøgelsen viser bl.a., at kvinder, der har mere end 165.000 kr. til rådighed at leve for, har syv pct. større chance for at overleve brystkræften end kvinder, der blot har under 100.000 kr. Samtidig har kvinder, der har mere end 150 kvm. at bo på, 10 pct. større chance for at overleve sygdommen, end kvinder, der bor i en lille bolig. »På trods af, at vi har et offentligt sundhedssystem, er der en social slagside i Danmark, når det gælder chancerne for at overleve en brystkræftsygdom,« siger Susanne Oksbjerg Dalton. En af forklaringerne på de sociale forskelle skal ifølge forskerne findes i, at velstillede patienter enten modtager en bedre behandling for andre livstruende sygdomme eller er bedre til at tackle sådanne sygdomme end de mindre velstillede brystkræftpatienter. Undersøgelsen viser, at de rige brystkræftpatienter med andre sygdomme har 80 pct. chance for at være i live 10 år efter, mens det kun gælder 65 pct. af de fattige brystkræftpatienter, der også lider af andre sygdomme. »De fattige brystkræftpatienter, der samtidig lider af en anden alvorlig sygdom, klarer sig så dårligt, at de får den samme prognose som kvinder, der lider af en aggressiv form for brystkræft, selv om de oprindeligt var diagnosticeret med en mere godartet form,« forklarer forskeren i nyhedsbrevet.

Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Cancer. Kilde: Jyllands-Posten

Forrige artikelDanske børn spiser 22 kilo sukker om året

Næste artikelPæreform er en fordel