Nyheder

Verdens fødevareforsyning er truet

Foto: Adobe Stock
25. februar 2019

En ny FN rapport fastlår, at verdens fødevareforsyning er truet. Det skyldes et fald i biodiversiteten i fødevareproduktionen og blandt de dyr og planter, som er med til at holde produktionen sund.

Rapporten er den mest omfattende af sin art. Den trækker på informationer fra 27 internationale organisationer og 91 lande og et bredt udvalg af tidligere rapporter og litteratur. Samlet giver den et billede af, hvilken tilstand verdens fødevare- og landbrugsproduktion er i. Rapporten er udarbejdet af FAO (Food and Agriculture Organization), som er under FN.

Og resultateterne giver grund til bekymring. De viser nemlig, at både biodiversiteten i den vilde natur og indenfor fødevarerproduktionen daler. Det gør produktionen mere udsat for sygdomme og mindre modstandsdygtig overfor klimaforandringer.

Det er et alvorligt problem, fordi behovet for fødevarer er konstant stigende i takt med befolkningstilvæksten. Rapporten peger på, at det er et behov for at få større diversitet ind i produktionen, hvis vi skal minimere risikoen for kriser. Tidligere eksempler på det er kartoffelkrisen i Irland, tabet af forskellige afgrøder gennem det 20. århundrede i USA og tabet af taro-produktion på Samoa.

Mange arter er på grænsen til at uddø

Større diversitet handler om den direkte produktion af afgrøder samt kød og fiskeri. Men det handler også om de organismer, der lever i og omkring produktionen, og som er med til at holde dem sunde og bidrager til deres udbytte.

Hvis vi først ser nærmere på, hvad rapporten konkluderer om diversiteten i selve produktionen.

Den konstaterer nemlig, at mens det kan lade sig gøre at bruge mere end 6000 forskellige plantearter til fødevareproduktion, er det kun under 200, der bidrager stort til fødevareforsyningen.

Den beskriver også, hvordan 33 procent af fiskearter i dag bliver overfisket, og dermed risikere at uddø. Faktisk er en tredjedel af de ferskvandarter, man har undersøgt, anset som værende truede. Det udgør både et stort problem for madforsyningen og et økonomisk problem for de lande, som i høj grad lever af deres fiskeri.

Heller ikke indenfor kødproduktionen ser der godt ud. Af de 7745 lokale arter af husdyr, som stadig findes, er 26 procent på grænsen til at uddø.

Men hvordan står det så til med den vilde natur og dyreliv, som også er med til at sikre og understøtte en stabil fødevareforsyning?

Det vilde liv er også truet

Heller ikke godt. Dyr og organismer, som på forskellige måder er med til at holde jorden sund, fjerne skadedyr og sikre bestøvning, er nemlig også truede. Rapporten peger på forskellige årsager til nedgangen hos disse grupper. Blandt andet at deres levesteder bliver ødelagt, forurening og overudnyttelse samt andre trusler, der hænger sammen med vores måde at dyrke på – eksempelvis brugen af pesticider.

Det er en farlig udvikling, fordi de små levende organismer er særdeles vigtige for at opretholde økosystemet.

Desværre stopper de dårlige nyheder ikke der. For den vilde natur bidrager i sig selv også til fødevareforsyningen særligt i nogle områder eller i krisetider. Men den vilde natur svinder ind, og med den forsvinder også de planter og dyr, som ellers har levet i naturen.

Globalt set er næsten en femtedel af vilde fødevareressourcer i fald, mens vi ikke har overblik over, hvordan det står til med 61 procent af dem.

De vilde ressourcer gælder både planter, svampe, pattedyr, fugle, fisk, krybdyr, bløddyr, insekter, krebsdyr og andet. Overordnet set er planter den største gruppe, og faldet i vilde fødevarer er størst i Asien.

Politikerne skal sætte bedre rammer

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi skal gøre ved udviklingen? Den generelle nedgang i biodiversitet skyldes både klimaforandringer, demografisk udvikling og forandringer i det internationale marked. Mere konkret er truslerne overfangst, overudnyttelse, forurening, invasive arter og måden, vi bruger landarealerne.

En del af dem kan vi relativt nemt ændre eller påvirke. De hænger nemlig sammen med den måde, vi producerer på.

Rapporten peger på, at politikerne i højere grad skal indføre rammer for produktionen og metoderne, for at sikre en bred biodiversitet, Men den beskriver også, at mange politikere ikke har kendskab til, hvilken betydning biodiversiteten egentlig har, og at det derfor halter med at få indført de nødvendige restriktioner.

De peger også på, at der skal mere viden til indenfor særligt betydningen af bakterier i biodiversiteten, og at manglende viden tit bliver brugt som en forklaring fra regeringer og ledere til ikke at handle.

Konklusionen er dog klar: Arter forsvinder. Fødevareproduktionen bliver stadig mere følsom. Forsyningen risikerer at blive usikker og dermed ude af stand til på forsvarlig vis at brødføde verdens munde, hvis ikke vi gør noget.

Chef for FAO, José Graziano da Silva, skriver i sit forord til rapporten:

“Dele af den globale rapport er mørk læsning. Det er meget bekymrende, at biodiversiteten i så mange fødevareproduktioner i så mange lande, og de økosystemer de understøtter, er i fald”.

http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf

 

 

Forrige artikelKræsenhed eller småtspisende? Spis min skat, så er du sød!

Næste artikelMåske skal vi ikke være så bange for at føle stress