Liv

Vinterbadning – sundt eller usundt?

25. september 2009

Vinterbadning hævdes ofte at være godt for helbredet, og mange vinterbadere er kun sjældent syge. Men hvad sker egentligt med kroppen, når man går i det kolde vand, og er det overhovedet sundt? Naturli har kigget nærmere på fup og fakta om vinterbadning, samt hvordan man kommer i gang.

I Danmark har vi over 11.000 organiserede vinterbadere, og for mange er vinterbadning ligefrem blevet en livsstil.

Sammenholdt med at bade i et opvarmet bassin må vinterbadning siges at være en ekstremsport. Når du pludseligt udsætter kroppen for iskoldt vand, stresser du kroppen ekstremt hårdt. Lad det derfor med det samme være slået fast, at vinterbadning ikke er hensigtsmæssigt for personer med f.eks. hjertesygdom eller højt blodtryk. Under alle omstændigheder bør du forud for vinterbadning konsultere din læge, hvis du har problemer med den slags lidelser.

En anden vigtig pointe er, at du skal tilvænnes vinterbadning langsomt. Det betyder, at du skal bade regelmæssigt gennem hele efteråret frem for først at starte op i januar måned. Som du kan læse i denne artikel, kan tilvænningen være forskellen på, om vinterbadningen har en hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig effekt på kroppen.

Sådan påvirkes kroppen

Når kroppen kommer i det kolde vand, øges stofskiftet betydeligt, hvilket vil sige, at kroppens energiforbrug øges, for at den kan producere noget varme. Stofskiftet øges ved, at der frigives store mængder af en række hormoner, når kroppen udsættes for det kolde vand. Bliver man i vandet i lang tid, vil der opstå kulderystelser, hvilket kan blive farligt, da koordinationsevnen nedsættes, og musklerne udtrættes. Når kroppen nedkøles af vandet, vil blodkarrene i huden desuden trække sig sammen, så der løber mindre blod til huden. Herved mindskes varmeafgivelsen fra huden, og der dannes et tykkere isolerende lag.

Undersøgelser har vist, at hos personer, som var vant til at vinterbade, faldt pulsen, når de kom i 13 grader varmt vand, mens pulsen til gengæld steg lidt hos nye vinterbadere. Bader man i iskoldt vand (0 grader) er den normale reaktion, at pulsen stiger en del, mens det systoliske blodtryk kan stige helt op til 180 mmHg (120 er normalt). For raske er dette ikke farligt, men for personer med hjerteproblemer eller andre kredsløbssvækkelser kan det være yderst farligt. Det er desuden en normal reaktion, at man i iskoldt vand begynder at hyperventilere, ligesom evnen til at holde vejret reduceres til under 10 sek.

Udover frigivelsen af en række af kroppens stress- og stofskiftehormoner, frigives desuden endorfiner, som er kroppens egen morfin, og som kan bevirke, at du føler dig helt ”høj” efter badningen. Når du kommer op af vandet åbnes igen for blodstrømmen til huden, hvilket giver en god varm fornemmelse. Mange bruger herefter at gå direkte ind i en sauna og blive varmet godt igennem, hvorved kroppen udsættes for den modsatte effekt, nemlig overophedning. Om dette forstærker effekten af vinterbadning, ved man endnu ikke.

Sådan kommer du i gang

1. Undersøg om der er en lokal vinterbadeklub i nærheden

2. Begynd at bade regelmæssigt allerede fra efteråret, så kroppen tilvænnes stille og roligt

3. Bad aldrig alene, og kun hvor du kan bunde, da du i værste fald kan få muskellammelser

4. Gå stille og roligt i vandet, indtil du er erfaren, så du undgår det voldsomme kuldechok

5. Du behøver kun være i vandet i 20-30 sek. for at opnå den gode effekt

6. Dyp højest hovedet et par sekunder, da du ellers risikerer hovedpine

7. Benyt evt. badehætte, da det kan forebygge hovedpine

8. Benyt evt. badesko, som er gode på en glat badebro og en stenet bund

9. Pas på grødis

For helbredets skyld?

Generelt findes kun få gode undersøgelser af vinterbadningens effekt på helbredet, hvorfor den eksisterende viden er sparsom. Meget tyder dog på, at vinterbadning kan være godt for helbredet. En undersøgelse har vist, at personer som regelmæssigt vinterbader kan reducere antallet af forkølelser med hele 40 pct. Det er dog ikke sikkert, at denne effekt kan opnås, hvis ikke man langsomt tilvænnes vinterbadningen.

Årsagen til de færre forkølelser er, at vinterbadning ser ud til at styrke immunforsvaret. Hos vinterbadere har undersøgelser således vist et mere velfungerende og aktivt immunforsvar sammenholdt med en matchet gruppe personer, som ikke vinterbader. En anden undersøgelse har vist, at vinterbadning kan påvirke funktionen af blodsukker og insulin gunstigt, hvilket har fået forskere til at interessere sig for, om vinterbadning kan benyttes i behandlingen af type 2 diabetes.

Vinterbadning benyttes også i behandlingen af forskellige gigtlidelser, da vinterbadningen har vist sig at have en smertelindrende effekt hos nogle patienter. I en ny finsk undersøgelse så man nærmere på, om vinterbadning påvirker vores generelle velbefindende. Efter fire måneders vinterbadning var resultatet, at forsøgspersonerne følte sig mindre trætte, havde mere energi og var i generelt bedre humør. Forskerne konkluderede derfor, at vinterbadning førte til en generel forbedring af de deltagende personers velbefindende.

Ingen lang svømmetur…

Vinterbaderne opholder sig i vandet 10-20 sekunder ad gangen. Nogle tager en kort svømmetur, mens andre bare dypper sig. Nogle vinterbadere holder af endnu større temperatursving og kombinerer det kolde bad med besøg i saunaen.

En god eller dårlig ide?

Er man rask, er det efter alt at dømme godt for helbredet og for det generelle velbefindende regelmæssigt at vinterbade. Det er dog bedst at starte vinterbadningen op her i det tidlige efterår, hvor vandet er mindst 12 grader varmt, så kroppen langsomt tilvænnes det kolde vand.

Du skal huske, at vinterbadning er en ”ekstremsport”, så det er fornuftigt at rådføre sig med erfarne vinterbadere, før du går i gang. Du bør aldrig vinterbade alene, da kuldechokket i værste fald kan resultere i muskellammelser. Overholder du disse anbefalinger, kan du få stor glæde af vinterbadning – du kan nærmest blive afhængig af fornemmelsen af at være ”høj”, som ofte opnås, når du har været i det kolde vand. Så kom i gang med vinterbadning – allerede nu!

Forrige artikelKærester i øjenhøjde

Næste artikelØkologisk smørelse…