Nyheder

WHO: Roundup kan være kræftfremkaldende

2. juni 2015

Roundup har længe været under mistanke for at være kræftfremkaldende, og nu bakker WHO op. Ukrudtsmidlet bør forbydes i private haver, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Det er knap tre år siden, at et fransk studie konkluderede, at ukrudtsmidlet Roundup kunne være kræftfremkaldende i doser helt ned til en tyvendedel af grænseværdien. Usikkerheden ved resultaterne skyldtes udelukkende, at studiet var baseret på forsøg med rotter.

Monsanto i alarmberedskab

Men nu har verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræft-forskningsenhed, IARC (The International Agency for Research on Cancer), kigget på en bunke af studier af forbindelsen mellem kræft og Roundup fra 2001 og frem, og de er nået til konklusionen, at ukrudtsmidlet ”formentlig forårsager kræft”. Det kan lyde vagt, men alene den detalje, at FN-organet WHO nu officielt kæder kræft og Roundup sammen, har fået producenten, Monsanto, i alarmberedskab. En af kemigigantens vicedirektører er kørt i stilling for at forhindre restriktioner mod det udbredte ukrudtsmiddel.

– Vi kan ikke forstå, hvordan IARC kan komme frem til en konklusion, der er så langt fra de konklusioner, kontrolinstanser over hele kloden hidtil er kommet frem til, siger Philip Miller, der er Monsantos ”vice-president og global regulatory affairs”.

Grænseværdier for Roundup for høje

IARC har kigget på de kliniske forsøg med rotter, men de har også kigget på studier af faggrupper, der er særlig udsat for ukrudtsmidlet – primært landbrugsarbejdere i Canada, USA og Sverige.

Det er som nævnt knap tre år siden, at franske forskere fandt ud af, at Roundup kunne forårsage kræft hos rotter – selv i doser langt under grænseværdierne. Det giver ret store problemer i forhold til giftrester på afgrøder, da producenterne må sprøjte indtil ti dage før høsten. Denne ”spærretid” er udregnet efter de fastsatte grænseværdier, så de eventuelle rester må vurderes til at ligge under grænsen, når de høstes. Men det nytter bare ikke meget, hvis ukrudtsmidlet er kræftfremkaldende i mængder på en tyvendedel af den fastsatte grænseværdi.

Det giver også problemer i forhold til vandboringer, hvor forekomsten af Roundup-rester også er stigende.

Glyfosat er et mutagent stof

Danmarks Naturfredningsforening har længe villet have et forbud mod Roundup:

– Vi skal bringe forsigtighedsprincippet i anvendelse og som minimum forbyde brugen af giften før høst og så i øvrigt reducere brugen, hvor vi kan. Og så skal vi selvfølgelig forbyde brugen af Roundup i private haver, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Det er det aktive stof glyfosat i Roundup, der kædes sammen med kræft. Glyfosat er et såkaldt mutagent stof, hvilket vil sige, at det kan lave ændringer i DNA-kæderne.

Cocktaileffekt af Roundup er ikke afklaret

Omkring 95 pct af Roundup-forbruget i Danmark sker i landbruget, men ganske mange danskere bruger også kemien for at holde ukrudtet væk i de private haver.

Danmarks Naturfredningsforening påpeger, at cocktaileffekten ved Roundup og andre pesticider ikke er klarlagt. Det betyder, at de enkelte stoffer enkeltvis kan være harmløse – men at effekten ved sammenblanding ikke er tilstrækkeligt belyst. I dag testes der ifølge Danmarks Naturfredningsforening ikke for cocktaileffekter i grundvandsovervågningen.

Kilder: dn.dk, The Guardian

Forrige artikelNår glæden udebliver i graviditeten

Næste artikelImmunforsvar åd kræftsvulst