Nyheder

Der skal screenes for flere pesticider i grundvandet

Foto: Adobe Stock
22. oktober 2019

Fund af pesticider i grundvandet får nu konsekvenser. I slutningen af august meldte Miljøstyrelsen ud, at et screeningprogram bliver søsat og miljøminister Lea Wermelin (S) er bekymret for, at det vil afsløre endnu flere pesticidfund.

Økologisk Landsforening har i det nyeste nummer af deres magasin Magasinet Økologisk sat fokus på pesticider i grundvandet. Det har i en årrække været påkrævet at vandværker skulle undersøge grundvandet for 20 forskellige stoffer, men i 2017 blev der mere eller mindre ved tilfælde gjort nogle fund, der fik snakken om rent drikkevand til at rulle.

I vandet fra Nordfyns vandværk fandt man rester af pesticidet Chloridazon, som lå 30 – 50 gange over de tilladte grænseværdier. Senere på året fandt man i Region Syddanmark et nedbrydningsprodukt fra Chloridazon, som har været forbudt siden 1996. Nedbrydningsproduktet forkortes DPC og var i 2017 ikke på listen over stoffer, som vandværkerne skulle teste for. Samme år fandt man et andet nedbrydningsstof, DMS, som kan stamme fra to pesticider, der er blevet brugt i mange år i landbruget. DMS var ligesom DPC ikke på screeningslisten.

[relateredehistorier]

Tilfældighedsfundene fik fagfolk til at råbe op, og mange vandværker begyndte at lave deres egne analyser af vandet efter de specifikker stoffer, og resultaterne heraf prydede mediebilledet i slutningen af 2017.

Utilstrækkelige procedure

Nu nærmer vi os slutningen af 2019, og det er to år siden at krisen om det rene drikkevand brød ud. Det skal understreges, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke mener, at der er nogen risiko forbundet med pesticidrester ved de nuværende grænseværdier. På trods af det udtaler flere kritik af den procedure, der har været omkring sprøjtemidler og kontrol.

Hans-Jørgen Albrechtsen er professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi ved DTU Miljø og han udtaler kritik af Miljøstyrelsens praksis til Magasinet Økologisk. Særligt er han skeptisk overfor proceduren hvorved man har forbudt pesticider, når de har vist sig at udgøre en risiko, men ikke fulgt op på dem efterfølgende.

Men nu ser det så ud til, at der sker noget. For i august i år meddelte Miljøstyrelsen, at der skal screenes for langt flere pesticider i grundvandet end tidligere. I første omgang er der tale om screening, hvor man vil tage udgangspunkt i en fjerdedel af de cirka 1000 overvågnings-boringer, for at få et indtryk af situationen.

Mere screening kan betyde flere fund

I screeningsfasen vil man analysere for i alt 400 forskellige stoffer – altså 360 flere end hidtil. Det lyder jo meget godt, men den øgede overvågning kan meget vel lede til flere fund, og en konstatering af, at det danske drikkevand ikke er så rent, som vi ellers tror. I sidste ende vil det betyde større rensningsomkostninger, og dermed dyrere vand for du og jeg.

Miljøminister Lea Wermelin (S) udtaler til Magasinet Økologisk, at hun er bekymret for at screeningen for flere stoffer, vil betyde flere fund.

Hun understreger også, at økologisk landbrug er en vigtig del af at løse udfordringerne med pesticider i grundvandet, for sprøjter man ikke, eliminerer man risikoen for nedsivning til boringerne, og dermed udfordringen med pesticidrester i drikkevandet.

Forrige artikelJalousi, skadefryd, egoisme: De forbudte følelser

Næste artikelGo Grøn: Bæredygtigt lir mellem lagenerne