Krop

Fyr op under hjernen

Foto: Shutterstock
23. februar 2020

Mange oplever perioder, hvor energien er knap. For nogen bliver den trætte følelse en normaltilstand. Men hvis man ved, hvordan man fyrer op under energiproduktionen, kan man med simple tiltag hjælpe overskuddet tilbage.

Hvad er energi egentlig? Den Store Danske beskriver energi som et fundamentalt fysisk begreb, men herefter bliver definitionen sløret. Der findes mekanisk energi, elektrostatisk energi, kernebindingsenergi, elektromagnetisk energi. Og så er der selvfølgelig den indre og menneskelige energi, som man kan have i overflod eller være i underskud af.

Føler man sig drænet, kan årsagerne være mange. For lidt eller dårlig søvn. Inaktivitet. Stress. Negativitet. Usund eller utilstrækkelig kost og mangel på næringsstoffer. Forskellige problemer, som kræver forskellige løsninger. De har dog alle en ting til fælles: Hjernen.

Styresystemet på øverste etage spiller nemlig en afgørende rolle for følelsen af energi. Det gør den af flere grunde. Hjernen har brug for en række vitaminer, mineraler og fedtsyrer for at fungere optimalt. Kommer den i underskud, vil den blive udsat for mere oxidativt stress og være mere tilbøjelig til at degenerere. Forskning viser desuden, at den energifattige hjerne er associeret med migræne og hovedpine.

En anden og væsentlig måde, hjernen påvirker energiniveauet, er gennem tankevirksomheden. For tanker skaber følelser, som sætter gang i kemiske reaktioner i kroppen. De reaktioner kan enten bidrage positivt eller negativt.

Det er altså vigtigt at passe på sin hjerne ved at give den ordentlig næring gennem kost og eventuelt kosttilskud samt arbejde med sine tankemønstre, hvis man vil øge følelsen af energi.

Gnisten, der starter det hele

Hvis man vil forstå hvorfor og hvordan, man imødekommer hjernens behov, er det vigtigt at forstå nogle basale principper. Hjernen får energi fra ilt og næringsstoffer i blodet, men for at energiomdannelsen kan finde sted, kræver det en række hjælpestoffer. Her kommer coenzymet Q10 ind i billedet.

Q10 er afgørende for mitokondrierne, som er i cellerne. For at forklare hvordan de virker, kan du forestille dig hjernen som et damplokomotiv. Inde i lokomotivet er der en kedel, og i kedlen er der en fyrkasse. Kedlen er en hjernecelle, og fyrkassen er mitokondrierne.

For at lokomotivet kan køre – eller hjernen virke – skal der tilføres ilt og kul til fyrkassen eller ilt og næring til mitokondrierne. Når det sker, varmer fyrkassen vandet omkring sig op. Det opvarmede vand bliver til damp, som ledes ned til stemplerne, der sætter drivstangen og drivhjulet i bevægelse, så toget kører. På samme måde danner mitokondrierne energi til cellen, så den er frisk og stærk.

Men hvis ikke, der er tilstrækkeligt kul og ilt til stede, vil fyret brande svagt eller gå i stykker. For cellen sker det samme – uden rigeligt med brændstof bliver den træt og skadet. På sigt vil celleskaderne betyde, at hjernen begynder at degenerere. Det er blandt andet det, man kan observere ved alzheimers.

Men før hele kæden af processer kan gå i gang, skal de antændes. Fyret af en flamme – mitokondrierne af Q10. 

Hjælp fyret med at brænde stærkt

Kroppen danner selv Q10. Men der er forskellige faktorer, der nedsætter den naturlige produktion. En faktor er stigende alder. For i takt med at vi bliver ældre, daler produktionen, ligesom forskellige kemiske påvirkninger som tobaksrygning og medicin som statiner kan virke hæmmende.

Men også mennesker udenfor risikogrupperne kan have gavn af ekstra Q10, hvis de føler, at der er utilstrækkeligt gang i kedlen eller vil mindske hyppigheden af hovedpine og migræne.

Studier peger nemlig på, at tilskud med Q10 kan forhindre hovedpine og dæmpe migræne anfald. I en undersøgelse fra 2017 faldt forekomsten af anfald med 50 procent hos de 80 deltagere, når de tog 100 milligram Q10 om dagen. Det viser altså en forebyggende effekt. Dertil kommer, at Q10 ikke har nogen kendte bivirkninger modsat meget anden medicin, som kan tages efter, migrænen er indtrådt.

Som med alle andre tilskud er det vigtigt, at man vælger et produkt af en ordentlig kvalitet, så enzymet når ind i cellen, hvor der er brug for det. I studier, hvor man har anvendt Bio-Quinone Aktivt Q10, har man observeret positive resultater – blandt andet af livskvalitet og dødelighed.

Smørelsen, der holder tandhjulene i gang

Dykker vi så ned i blodbanen og ser på de essentielle næringsstoffer, er det særlig vigtigt, at jern, omega-3, B-, C-, D-vitaminer og selen bliver pumpet til øverste etage.

Når det er vigtigt, at hjernen får rigeligt med omega-3, skyldes det, at hjernen er et fedtholdigt organ. Det betyder desværre også, at den er særlig udsat for oxidativt stress. Derfor er det vigtigt at få godt med antioxidanter, hvis man vil beskytte den mod de frie radikaler. Her er C-vitaminet vigtigt.

Ser vi på B-vitaminerne er de gavnlige på forskellige måder, men samlet konkluderer en række forskningsresultater, at tilskud med B-vitaminer, C-vitamin, zink, calcium og magnesium er med til at afhjælpe stress og angst. Jern er også afgørende i det, mangel kan lede til koncentrationsbesvær og nedsat indlæringsevne. Her er kvinder i den fertile alder særlig udsatte, da deres behov er størst, og op imod 40 procent er i underskud.

Der skal en god cocktail af forskellige næringsstoffer til for at holde tandhjulene i gang.

Når hjernens fysiske behov er dækket, og lokomotivet brager ubesværet derudaf, kommer næste skridt. Hvor skal toget køre hen? Som nævnt afføder tanker følelser, og de følelser sætter gang i kropslige processer, som kan virke energigivende eller drænende. Og selvom det kan virke svært at styre sine tanker, kan man styre, hvor meget vægt man vil tillægge dem.

Igen kan du forestille dig tanker som tog. Nogle tog kører mod glæde og kærlighed, mens andre brager direkte mod stress og frygt. Det er ikke sikkert, at du kan stoppe toget fra at køre, men du kan vælge ikke at stige ombord.

Du lægger din egen rejseplan

Det er naturligvis nemmere sagt end gjort at lade en tanke passere forbi. Men det er ikke umuligt. Hver tanke er med til at påvirke hele organismen. Det er de, fordi en tanke ikke bare er en flyvsk ide, men faktisk udløser kemiske signalstoffer i hjernen, som kommunikerer med nervesystemet og dermed styrer stort set alt i kroppen. Studier har faktisk vist, at tankens kraft kan forbedre synet, reducerer træthed og få hormonniveauer og immunologiske reaktioner til at stige og falde.

Hvis vi ser konkret på energi, vil hjernen udsende stresshormonet kortisol, hvis vi er stressede, og tankerne kredser om alt det, vi skal nå, men ikke kan finde tid til. Det sætter kroppen i et alarmberedskab, som på sigt virker drænende.

Hvis vi i stedet tænker glade tanker om det gode i livet: Dem vi elsker, det vi glæder os til eller tilfredsstillelsen ved at afslutte en opgave, vil det udløse glædeshormoner, som virker opkvikkende. Har man tendens til det første, og derfor tit føler sig drænet og træt, ligger der et arbejde i at omforme sine tankemønstre.

Heldigvis er hjernen plastisk og kan derfor udvikle sig. Hvis vi ser hjernen som en perron, hvor tanker brager forbi som tog, så vil nogle tog komme hyppigere og være større end andre. Det er de tog, vi er vant til at tage.

Men hvis vi i stedet for at hoppe på det første og bedste tog tager to minutter, hvor vi bliver stående og prøver at anskue situationen på en ny måde, vil andre tog rulle ind. Måske er det ikke stressende og belastende, at chefen har givet dig en stor opgave, men en anerkendelse og ros, som du sagtens kan overkomme. Måske er den svære eksamen ikke noget at frygte, men en mulighed for at lære. Måske er det ikke farligt at skulle til en fest med nye mennesker, men en måde at udvide sin omgangskreds.

Ved at lave disse små tankeøvelser udnytter man hjernens plasticitet, så togene mod sygemelding og nedtur vil komme sjældnere, mens dem, der tager dig mod mentalt overskud, vil få flere faste ruter.

Energi er et svært begreb, som ikke kan sættes på formel, fordi forskellige mennesker får energi fra forskellige steder. Men starter man med at give hjernen, hvad den har brug for, og arbejder aktivt med sine tanker, vil det med tiden dryppe positivt ned over alle kroppens celler, som er en god forudsætning for at køre sikkert og længe gennem livet.

 

Kilder:

9 Benefits of Coenzyme Q10, Healthline

How Your Thoughts Change Your Brain, Cells and Genes, Hoffpost

Your Thoughts Can Release Abilities beyond Normal Limits, Scientific American

Effectiveness of coenzyme Q10 in prophylactic treatment of migraine headache: an open-label, add-on, controlled trial. Acta Neurol Belg. 2017 Mar;117(1):103-109. doi: 10.1007/s13760-016-0697-z. Epub 2016 Sep 26.

Forrige artikelEr du i takt med din krops døgnrytme?

Næste artikelDerfor skal du pleje dine mitokondrier!