Nyheder

HPV-vaccinerne: Hvorfor nægter myndighederne fakta? 

Foto: AdobeStock
9. april 2019

Mette Kenfelt er selvstændig iværksætter og virksomhedsejer.

Medinitiativtager til forsknings-protokollerne: ”Aluminium adjuvants used in vaccines versus placebo or no intervention” & “Aluminium adjuvants used in vaccines”.

Initiativtager til HPV-Update og specialkredsen under Dansk Handicap Forbund:

”A blind man´s bluff” lød kommentaren fra supervisor professor Tom Jefferson ved gennemgangen af ph.d.-afhandlingen om HPV-vaccinen ”Benefits and Harms of the Human Papillomavirus (HPV) Vaccines” af MD Lars Jørgensen.

Referencen til legen, der på dansk bedst oversættes til blindebuk, kom da Tom Jefferson understregede, at vi skal være forsigtige med, hvilke konklusioner der drages af de studier, der i dag er tilgængelige: ”Vi skal være opmærksomme på, at afhandlingen om HPV-vaccinen bygger på et ufuldstændigt materiale og et mangelfuldt datasæt, som har taget flere år at få udleveret fra medicinalproducenterne og EMA”.

De oprindelige testforsøg, som danner grundlaget for godkendelsen af HPV-vaccinerne Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix udgør 50 studier i alt. Det giver stof til eftertanke, da det kun er lykkedes at få udleveret materiale fra 24 testforsøg.

Gennemgangen af i alt 58.412 sider og 95.670 forsøgspersoner viste, at HPV vaccinerne efter fire års opfølgning nedsatte HPV-relaterede forstadier til kræft og operative indgreb, men øgede alvorlige neurologiske skadevirkninger. På side 7 i afhandlingen står der:

”Artikel 4: Vores systematiske oversigt af 24 kliniske studierapporter med næsten 100.000 deltagere viste, at HPV-vaccinerne efter fire års opfølgning nedsatte HPV-relaterede forstadier til kræft og behandlingsprocedurer, men øgede alvorlige nervesystemsskadevirkninger og generelle skadevirkninger. Studierapporterne brugte utilstrækkelige forsøgsdesign og underrapporterede alvorlige skadevirkninger, hvilket forhindrede en adækvat (nøjagtig) vurdering af skadevirkningerne”. Det følges op på side 17, hvor man kan læse at:

”Alvorlige skadevirkninger blev underrapporteret for 72 % af forsøgspersonerne i 24 kliniske studierapporter. Tooghalvfjerds procent, det betyder, at 68.610 deltagere ud af 95.670, fik deres alvorlige skader ufuldstændigt registreret”.

Ingen alarmklokker hos myndigheder?

På trods af de klokkeklare formuleringer kan vi læse følgende udtalelse af Lægemiddelstyrelsen i Berlingske, den 15. marts 2019:

”Ph.d.-afhandlingens resultater får hverken Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen til at ændre holdning”.

»Vores fagfolk har skimmet rapporten, og den umiddelbare vurdering er, at der ikke er noget i denne afhandling, der får alarmklokkerne til at ringe. Afhandlingen bekræfter, at HPV-vaccinerne forebygger både forstadier til kræft og også behovet for operative indgreb. Der omtales derudover en meget lille øget risiko for neurologiske bivirkninger, men det ligner umiddelbart en tilfældighed,« lyder det fra Kirstine Moll Harboe, der er afdelingslæge i Lægemiddelstyrelsen.

Denne udtalelse er kritisabel og foruroligende. Vores sundhedsmyndigheder udviser en manipulerende adfærd og misinformerer borgerne.

Det er endda muligt, at forskellen i skadevirkninger havde været endnu større, hvis kontrolgruppen havde været ubehandlet eller havde fået en saltvandsplacebo. Det fik de ikke.

Der er stadig tvivl om aluminium-adjuvans

Afhandlingen slår fast, at det ikke er klart, i hvor høj grad HPV-vaccinernes gavnlige virkninger er større end deres skadevirkninger, da aluminium adjuvansen er givet til både den aktive vaccine gruppe og placebogruppen i 99% af testforsøgene.

Alle Gardasil studier var designet således, at både den aktive vaccinegruppe og placebogruppen fik Mercks aluminium adjuvans (AAHS), som ikke har en særskilt sikkerhedsgodkendelse. Ingen – heller ikke EMA – ved altså, hvilken effekt AAHS har på den menneskelige organisme, hverken på kort eller lang sigt, da man i alle vaccineforsøg med AAHS har givet stoffet til både den aktive vaccinegruppe og placebogruppen. Vi ved altså ikke, om de bivirkninger, der er registreret i Gardasil-studierne, er relateret til aluminium adjuvansen.

Men flere uafhængige og førende forskere har dokumenteret, at aluminium er et neurotoksisk stof, der ved injektion ser ud til at kunne forårsage alvorlige autoimmune sygdomme hos mennesker såvel adfærdsmæssige afvigelser hos dyr.

Jeg bemærker, at de danske sundhedsmyndigheder er bevidste om mulige skadevirkninger forårsaget af aluminium adjuvans, jf. MTV-rapporten fra 2007, side 49:

“I de publicerede studier, hvor HPV-vacciner har været undersøgt, har placebovacciner indeholdt adjuvans, hvilket kan forklare, at der har været stort set den samme forekomst af bivirkninger i vaccine- og kontrolgrupperne.”

Ved at give aluminium adjuvansen til begge grupper har producenterne altså helt forenklet sammenlignet aluminium med aluminium, og på den måde kan de have maskeret potentielle forskelle – herunder sikkerhedssignaler relateret til aluminium – som kunne have været observeret, hvis man havde sammenlignet HPV-vaccinen med en uvirksom placebo.

Mangler stadig saltvands-placebo-forsøg

Som antropolog Peter Aaby kommenterede til gennemgangen af afhandlingen: ”Vi skal være meget forsigtige i vores vurdering af testforsøgene af HPV-vaccinerne”.

”Vi kan ikke konkludere noget som helst, da forsøgene ikke inkluderer ordentlige placebogrupper bestående af saltvand”.

Og selvom producenterne hævder, at deres nye aluminium adjuvans er sikker, (baseret på antagelser og uden dokumentation), så kan det undre, at 49.301 forsøgspersoner kun måtte deltage i testforsøgene, hvis de aldrig tidligere havde modtaget aluminium adjuvans, og at to tredjedele af deltagerne (63.468 / 95.670) kun blev inkluderet i forsøgene, hvis de ikke havde nogen forhistorie med autoimmune sygdomme eller nervesystemforstyrrelser.

Sådanne lidelser er IKKE angivet som advarsler eller kontraindikationer på indlægssedlerne af de godkendte HPV-vacciner, hvilket betyder, at alle i den virkelige verden bliver HPV-vaccineret uden korrekt forbehold.

Med det in mente kan det ikke udelukkes, at antallet af alvorlige skader er langt højere i praksis.

Alt for få får indberettet skader, som reelt skyldes vaccinen

Et HHS-finansieret studie (U.S. Department of Health & Human Services) har påvist, at der bliver indberettet under 1% af alle vaccineskader og dødsfald til det frivillige VAERS-system i USA. 61.060 indberetninger om formodede bivirkninger inkl. 464 dødsfald forårsaget af HPV-vaccinen blev modtaget i perioden fra 2006 og frem til den 14. januar 2019.

I Danmark er der pr. 31. januar 2019 registreret 2.663 HPV-vaccineindberetninger – heraf er 1.117 ekskl. 4 dødsfald klassificeret som alvorlige. Hvis vi antager, at det i Danmark også kun er 1%, der indberetter deres formodede bivirkninger til myndighederne, så kan vi i teorien have ca. 111.700 med alvorlige skadevirkninger som følge af HPV-vaccination.

Siden 1. november 2017 er Gardasil 9 blevet introduceret i vaccinationsprogrammet for pigerne, og nu er turen kommet til drengene. Men på hvilket grundlag?

Den nye vaccine er heller ikke testet op mod en uvirksom placebo. Her valgte Merck i stedet den uredelige forsøgsmetode at sammenligne Gardasil 9 med Gardasil. Igen blev potentielle forskelle, man ellers kunne have observeret mod en ægte placebo, maskeret.

Eneste saltvandsstudie havde uegnet kontrolgruppe

Der findes et enkelt studie under Gardasil 9, hvor 306 forsøgspersoner angiveligt modtog en saltvandsopløsning, men desværre havde alle personer tidligere modtaget tre doser af Gardasil og var derfor ikke egnet som kontrolgruppe for Gardasil 9 med hensyn til vaccinebivirkninger.

På side 278 i afhandlingen omtales Gardasil 9. Her konstateres endnu flere alvorlige skader end med Gardasil, som måske kan forklares med, at Gardasil 9 indeholder mere end dobbelt så meget aluminium adjuvans. Men det kan også skyldes, at aluminium adjuvansen i kombination med de øvrige indholdsstoffer i vaccinen heller aldrig er blevet testet og godkendt før brug.

Peter Aaby kommenterede: ”Vi bør ikke tillade nye vacciner uden ordentlige dobbelt-blindede randomiserede placebo-kontrollerede forsøg”. Og: ”Vi leger med immunsystemet, og vi skal være opmærksomme på, at man aldrig har undersøgt vacciners effekt på den generelle sundhed”.

Der er ingen undskyldning for ikke at kræve, at placebogruppen skal have placebo efter definitionen et uvirksomt middel bestående af saltvand i de kliniske forsøg med Gardasil.

Alvorlige bivirkninger blev begrænset i registreringerne

En anden ting, som er værd at bemærke ift. både Gardasil og Gardasil 9, er, at observationsperioden for bivirkninger kun var på 14 dage efter hver vaccination!

Alvorlige symptomer og bivirkninger, som viste sig tre uger efter vaccination, blev altså ikke noteret og registreret under forsøget, og uhensigtsmæssige hændelser/symptomer 15 dage efter 3. vaccination blev aldrig registreret eller noteret i testforsøgene af HPV-vaccinen jf. Slate artiklen.

Hvorfor tillod sundhedsmyndighederne et studiedesign for en helt ny vaccine, hvor man kun skulle registrere alvorlige hændelser i op til 14 dage efter hver vaccination? Det forekommer højst mærkværdigt, når kvinderne blev fulgt i mere end 14 år i forhold til effekt.

På baggrund af disse ureelle forsøg konkluderede Merck, at der ikke var den store forskel i hverken antal eller typer af skadevirkninger fra vaccinegruppen til (den falske) placebogruppe, – og derfor er HPV-vaccinen sikker og gennemtestet, fortsætter sundhedsmyndighederne i deres kommunikation og godkendelse af HPV-vaccinen!

Vaccineskader uden hjælp eller behandling

Jeg har personligt kendskab til flere unge, sunde og raske kvinder, som godtroende deltog i testforsøgene i 2002 og blev alvorligt syge. Men på trods af anmærkninger i deres journal, blev det aldrig taget til efterretning. Kvinderne har efterfølgende levet med alvorlige og invaliderende skadevirkninger uden hjælp, uden diagnose, uden behandling og uden erstatning.

I dag har vi kendskab til, at 72 % af forsøgspersonerne fik deres HPV-vaccineskader ufuldstændigt rapporteret. Og som Lars Jørgensen slog fast, da han forsvarede sin afhandling; ”Det er ikke muligt at foretage en risk-benefit vurdering af HPV-vaccinerne, da datagrundlaget ikke er stærkt nok”. Alligevel bliver Gardasil 9 anbefalet som en del af det danske vaccinationsprogram.

Nu hvor fakta er kommet frem, vil det klæde sundhedsmyndighederne at reagere ansvarligt og ydmygt i forhold til de alvorlige konklusioner, som afhandlingen giver. Gardasil 9 bør ikke for nuværende tilbydes i det danske børnevaccinationsprogram – hverken til piger eller drenge.

Vi må forvente, at sundhedsmyndighederne og politikerne udviser ansvarlig handling.

 

Referencer:

  1. https://drive.google.com/file/d/1B823OIQ3-5pBlEqRvTpD5HAcu80o9vVP/view
  2. https://www.berlingske.dk/samfund/ku-godkender-kontroversiel-hpv-forskning-handler-det-om-at-man-vil
  3. https://www.sst.dk/~/media/38191187F19A446F8A0B7E41349D7A2C.ashx
  4. https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
  5. https://slate.com/health-and-science/2017/12/flaws-in-the-clinical-trials-for-gardasil-made-it-harder-to-properly-assess-safety.html
  6. https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil_9/gardasil_9_pi.pdf?fbclid=IwAR232og-0MvX5KC1iBJc-3eB3mqU9vpMcXt1SU6p9cNKjHb7JJ6COPvh_6Q
  7. https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf

Forrige artikelFår du næring nok? Og er det den rette?

Næste artikelHvad er mental sundhed på en digital arbejdsplads?