Nyheder

Detox dit hoved!

21. februar 2015

Ud og motioner, stop med alkohol, smid et par kilo, spis mere grønt! De gode fortsætter falder over hinanden i januar. Vi siger: Slap af! Start med at rydde op i dit hoved og gør status. Det giver et langt bedre overskud til at se, hvor du først og fremmest skal sætte ind, og hvad du skal ændre for at få ny energi.

Ved årsskiftet og i andre ”overgangsperioder” i vores liv har vi ofte en forventning til os selv om, at ”nu skal der SKE noget andet!”

Ofte kaster vi os næsten blinde over de ydre ting og begynder f.eks. at rydde op i gemmerne, tage en ny uddannelse, starte på yoga eller mindfullnes, følge særlige kostprogrammer, træne mere – ofte med bestemte mål mht. vægt, tid, kilometer osv.

Desværre falder disse fortsætter ofte til jorden efter et stykke tid. Hvorfor egentlig? For vi VIL jo gerne … Det enkle svar er: Det går for hurtigt. Sagt på en anden måde: Du har ikke gjort dit forarbejde ordentligt.

Personlige mål som overspringshandlinger

Ja, du læste rigtigt! I min praksis støder jeg af og til på mennesker, der er HELT med på at sætte sig personlige mål, finde strategier osv. Det burde være en drøm for en coach, men ofte begynder min lille røde lampe at blinke, når det sker.

Jeg oplever simpelthen, at denne forandringsiver kan fungere som overspringshandlinger. De mere ’usynlige’ forandringer, der kan skabe en varig forandring for personen, kræver enten for meget arbejde, er for svære eller smertefulde at få frem i lyset, eller personen er ganske enkelt ikke bevidst om dette mønster, som muligvis har gentaget sig gennem hele livet – i form af alt for mange skift i livet eller på jobbet, gentagne kostomlægninger, konstant nye træningsformer osv.

Status i slow motion

Enhver vedvarende forandring kræver planlægning, og enhver god planlægning forudsætter, at du ved, hvorfra du bevæger dig: Hvilke hensyn og forhindringer skal du tage i betragtning?

Kort sagt skal du gøre status, og jo mere grundig og ærlig du er, jo bedre. Det er en opgave, som det virkelig betaler sig at gøre sig umage med: du forebygger at spilde din tid på planer, som alligevel ikke holder.

Når du har gjort status, kan du begynde at ”rydde op” i de elementer, som enten ikke er aktuelle, værd at holde fast i eller har en tendens til at spænde ben for dig.

Du får her en øvelse i tre trin, hvor du først tegner en statuscirkel, derefter en tidscirkel og til sidst foretager en ’analyse’, med fokus på prioritering og forandring.

STATUSCIRKEL

Hvordan har du det med dine vigtigste livsområder?

  1. Tegn en cirkel, del den ind i seks lige store felter og navngiv felterne: Arbejde/karriere, Familie, Parforhold, Venner, Fritid, Selvudvikling. Selvudvikling skal forstås bredt, og du kan definere/omdøbe dette ud fra den sammenhæng, du synes er relevant for dig, f.eks. Helbred, Uddannelse, Kreativitet, Vaner.
  2. Udfyld de enkelte felter efter, hvor tilfreds du føler dig med det enkelte område, således at en fuld ”ostetrekant” er 100 % tilfreds, og udfyldning halvt ud er ca. 50 % osv. Forsøg at være så præcis du kan.

TIDSCIRKEL

Hvordan bruger du din tid/energi på dine livsområder?

  1. Tegn en tilsvarende cirkel med samme feltnavne.
  2. Udfyld nu felterne ud fra, hvordan du opfatter den mængde af energi/tid, du lægger i de enkelte felter. Igen tager du hvert område for sig: En fuld ostetrekant svarer til, at du bruger al den tid og energi, du med rimelighed har til rådighed til dette felt. En halvfuld ostetrekant svarer til, at du kun lægger halvt så meget tid/energi i området, i forhold til, hvad du kunne/burde/ville.

NB: I tidscirklen kan du også gå ud over ”fuldt felt”, hvis du f.eks. bruger mere tid/energi, end du egentlig føler, at du har til rådighed.

 

ANALYSE

Hvordan forholder tilfredshed og tids-/energitildelingen sig til hinanden?

  1. Sammenlign de to cirkler: Er der sammenfald mellem stor tilfredshed og meget energi? Hvor er der forskelle mellem tilfredshed og tids/energitildeling? Især: Hvor oplever du, at du lægger meget energi, men ikke er så tilfreds?
  2. Tag også et mere specifikt kig på de felter i statuscirklen, hvor du ikke er særligt tilfreds. Hvad skyldes dette – UD OVER at du muligvis ikke lægger den tilstrækkelige tid/energi i det. Skriv ned i detaljer, hvad utilfredsheden bunder i. Er der tale om en kortvarig krise, eller en mere konstant utilfredshed? Har du brug for at justere dine forventninger og være mere realistisk – eller skal der reel forandring og omprioritering til?
  3. Vær særligt opmærksom på, om der er to ”utilfredshedsområder”, hvor det ene kommer til at overskygge det andet. Præcis her kan der opstå overspringshandlinger, hvor vi knokler på med at forbedre det ene område, på bekostning af det andet – simpelthen fordi det er for hårdt at tage livtag med det ’oversete’ område.
   En klassiker: Vi knokler med karrieren (at ”forsørge”), men glemmer at ”sørge for” balancen i familielivet.
  4. Skriv nu ned i korte sætninger, hvad du vil
   a) Lære at leve med/justere forventninger til og
   b) forandre.
   Vær så konkret som muligt: f.eks. ”Jeg vil acceptere mit parforhold, og fokusere på fordelene ved det/min partner”, ”Jeg vil bruge mere tid på min familie, og mindre på min træning. Fjerne træning lørdag og bruge tiden til…”, ”Jeg vil lave mindst en aftale om måneden med mine venner, og bruge mindre energi på min (fjerne) familie, f.eks. i form af pligtbesøg.”

Ikke et quickfix!

Mulighederne i analysen er mange. Og forvent ikke af dig selv, at det er gjort med en ’hurtig omgang’. Hvis du har en fortrolig, som du kan vende analysen med, kan du få uvurderlig hjælp til at gennemskue dine mønstre – vi har jo en tendens til at være blinde over for vores egne ”sorte huller”.

Det er en stor fordel at vende tilbage til cirklerne og analysen med jævne mellemrum, for at opdatere status og evt. konstatere ændringer – måske forbedringer, hvis du har ændret din energifordeling eller øvet dig i at acceptere noget, som du ikke kan ændre uden at sætte en masse andet over styr.

Forrige artikelRødbedesuppe

Næste artikelSkal børn være syge hele tiden?