Små vinger – stor betydning!

Af: Malene Tonnung

Foto: Scanpix/Iris

Normalt er vi ikke så pjattede med insekter, kryb og kravl, men de små dyr udfører vigtige opgaver i vores natur. Desværre truer vores livsstil, sprøjtning og landbrug mange af vores mindste bofæller. Derfor går A. Vogel og Danmarks Naturfredningsforening nu ind i et samarbejde, der skal hjælpe truede sommerfugle.

 

Antallet af sommerfugle er på dramatisk tilbagetog i Danmark og hele 32 dagsommerfugle-arter er i risiko for at uddø. Derfor har A. Vogel og Danmarks Naturfredningsforening iværksat en kampagne, der skal sætte fokus på de truede sommerfugle og samtidig donere to gange 100.000 kr. til to sommerfuglebevaringsprojekter i Danmark.

 

Ingen kosttilskud uden sommerfugle

Sommerfuglen er en aktiv medhjælper, når kosttilskudsproducenter skal fremstille de kosttilskud, du har glæde af i din hverdag.

Før naturmidler kan laves, skal planterne bestøves, vokse og gro, og her er bl.a. sommerfugle en vigtig medspiller, når de sværmer fra plante til plante. Processen, hvormed kosttilskuddene bliver til, er dermed en del af naturens gang.

A. Vogels kosttilskud og naturmedicin er baseret på planter, der dyrkes efter økologiske principper eller indsamles som vilde planter fra naturen. Markerne ligger så tæt på produktionen, at urterne kan forarbejdes kort tid efter, at planterne høstes.

 

Fra de Schweiziske alper

Sundhedspioneren Alfred Vogel åbnede sin klinik i Schweiz i 1923. Det er den klinik, der siden er vokset sig så stor, at A. Vogel-brandet kan levere kosttilskud til hele verden. Kosttilskuddene er fortsat baseret på de værdier, Alfred Vogel havde allerede dengang, og produkterne hjælper i dag millioner af mennesker verden over til en bedre og sundere hverdag.

I Schweiz kan man stadig besøge Alfred Vogels gamle have, hvor både planter og insekter trives. Her sås og høstes ikke blot spiselige planter, men også blomster og planter, der tiltrækker de rette insekter, netop med øje for, at de er en vigtig del af et velfungerende økosystem.

 

Danmark skal skrue op for naturbeskyttelsen

Forskerne er bekymrede, fordi sommerfuglenes tilstedeværelse og bestand kan give et meget klart billede af den generelle sundhedstilstand i den danske natur. Skov- og landbrugene er blevet stærkt intensiverede de sidste år og på den måde forsvinder sommerfuglenes levesteder.

Sommerfuglene er meget sensitive over for klimaforandringer og flytter mod nord, når klimaet bliver varmere. Og de arter, der udvandrer, kommer ikke igen:

– Det er en kerneværdi hos A. Vogel, at vi skal passe på naturen. Det er fascinerende at se, hvor intelligent naturen er designet, og hvordan økosystemerne arbejder sammen. Uden sommerfuglene, ingen planter og dermed ingen kosttilskud. I Danmark er antallet af sommerfugle faldet drastisk og derfor er det naturligt for os sammen med Danmarks Naturfredningsforening at gå ind i samarbejdet for bevarelsen af de danske sommerfuglearter, siger Preben Christensen, direktør i Bioforce Danmark, der står bag A. Vogel.

 

Hvad kan du selv gøre?

Almindelige danskere kan gøre en stor forskel hjemme i deres haver ved at anlægge en have, der er rig på blomster i stedet for grus og græsplæner. Du kan f.eks. så en blomstereng i en del af din have eller sprede engblomsterfrø i jorden på nogle grønne arealer der, hvor du bor.

Det handler kort sagt om at gøre vores natur interessant for sommerfuglene igen.

 


 

Om ildfuglen

Den violetrandede ildfugl er en sommerfugl, som tilhører blåfuglefamilien. I Danmark findes der fire typer ildfugle. Violetrandet ildfugl er en ret stor ildfugl med et vingefang på 28-36 mm.

Hannen er postkasserød med blåviolette skinnende kanter. Den har en tydelig sort midterplet på forvingen. Hunnen har kobberfarvede forvinger med sorte pletter. Dens bagvinger er mørkebrune med et rødbrunt bånd.

Den smukke, men truede, ildfugl er valgt som blikfang for kampagnen.

 


 

Læs mere om kampagnen

Du kan finde mere om kampagnen på bioforce.dk/sommerfugle, men kan også følges på Facebook, hvor der vil være opdateringer på hvilke projekter, der bliver udvalgt.

2 kommentarer

 • Kirsten Maise Pedersen siger:

  Der kan også være en anden medvirkende – og måske værre – årsag, nemlig udbredelsen af mobilmaster, radar og 2G, 3G, 4G og snart ikke mindst 5G, som Dk er testland for. Jan Eskildsen giver her et mindre indblik i emnet og henviser bla til norske Einar Flydal, der har skrevet en del om det. http://rundtombornholm.net/det-er-landbrugets-skyld-eller-er-det-p349-174.htm

  Botaniker Mark Broomhall sendte sidste efterår en rapport til UNESCO, hvor i han kæder udbygningen af en mobilmast over en 15 årig periode (2000-2015) sammen med arter, der forsvinder, “udvandrer” eller udviser unaturlig adfærd i Mount Nardi området af the Nightcap National Park World Heritage Area i Australien.

  Mt. Nardi har et tårnkompleks med trådløse antenner, hvor emissionen af stråling støt er øget over årene. Rapporten indeholder en tidslinje over aktiveringen af nye antenner og dokumenterer de truede fugle, flagermus og planter, som er reduceret i området. Oveni er antallet af flyvende insekter mærkbart faldet siden år 2000.

  Broomhall vurderer, at 70 til 90% af dyrelivet er blevet sjældent eller forsvundet fra the Nightcap National Park indenfor en 2-3 km radius af Mt. Nardi tårnkomplekset og konkret viser data, at:

  – 3 flagermusarter engang almindelige er nu sjældne eller forsvundet
  – 11 truede fuglearter er væk
  – 11 vandrende fuglearter er væk
  – 86 fuglearter udviser unaturlig adfærd
  – 66 engang almindelige fuglearter er nu sjældne eller væk

  Uddrag fra rapporten:

  “I året 2009 blev forbedret 3G-teknologi installeret og yderligere 150 betalings tv-kanaler blev tilføjet tårnet. Efter disse tilføjelser, var jeg vidne til udvandringen af 27 fuglearter fra Mt. Nardi, mens mængden af insekter og artsvariationen samtidig hermed faldt dramatisk.”

  “I slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013, med konstruktionen af et nyt tårn i komplekset og introduktionen af en 600.000-watt generator, blev systement opgraderet til, hvad der universelt blev kendt som “4G”. Straks herefter, var jeg vidne til den hurtige udvandring af yderligere 49 fuglearter. Herefter blev alle lokalt kendte flagermusarter sjældne, 4 almindelige arter af cikader forsvandt næsten, ligesom den engang enorme, varierede bestand af møl og sommerfuglearter. Frøer og haletudsebestande blev drastisk reduceret; de enorme mængder og forskellige arter af myrer blev ualmindelige til sjældne.”

  “Det er indlysende, at pulserende mikrobølger er særlig giftige. Det burde betragtes som en national nødssituation at denne sag af national betydning bliver beskyttet omgående.”

  “Med disse korte forklaringer af begivenheder, kan vi anerkende, at effekterne af denne teknologi og dens anvendelse på Mt. Nardi over de sidste 15 år, ikke kun påvirker arterne i toppen af livskæden, men at de er ødelæggende for grundlaget for kontinuiteten af Verdensarven, skabende en genetisk forringelse i et snigende, omfattende og stadigt eskalerende omfang. At forstå, hvad disse studier i sandhed afslører, er at stirre ned i afgrunden.”
  https://ehtrust.org/botanist-report-links-increasing-amounts-of-electromagnetic-radiation-and-species-disappearance/

  • Vivi Nicolajsen siger:

   Hej Kirsten
   Det er da vildt skræmmende! Kender Danmarks Naturfredningsforening til det?

 • Skriv din mening - ikke til spørgsmål, send dem gennem brevkassen i stedet.

  Skriv et svar

  Husk at krydse af her!Denne anordning er desværre nødvendig, da vores inbox ellers oversvømmes af spam-mails, afsendt automatisk fra såkaldte mailrobotter.

  *