Liv

Kærester i øjenhøjde

25. september 2009

Mens især kvinderne bliver bedre uddannet end for 15 til 20 år siden, er det i sagens natur lettere for dem at få et lige så spændende CV og arbejde som deres mænd. Hvem, der til gengæld ikke får det lettere, er børnene i de familier, hvor ingen af forældrene har lange uddannelser eller måske ligefrem har en dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet. For når de højtuddannede i stigende grad danner par med hinanden, gælder det samme i den modsatte del af spektret.

– Tesen er, at forældre med en høj uddannelse stimulerer deres børn mere end forældre uden så meget uddannelse, og på den måde bliver der en større forskel på børnene og på de muligheder, de har. Selv om det er godt, at flere får bedre uddannelser, kan polariseringen i samfundet vise sig at blive et problem, siger socialforsker Jens Bonke fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Undersøgelsen

Epinion Capacents undersøgelse viser, at flertallet af danskerne deler bord og seng med en med samme uddannelses niveau som de selv.
Eksempler: To ud af tre personer med en videregående uddannelse – som for eksempel sygeplejerske, læge, journalist, cand.mag. eller ingeniør – danner par med en person, der også har en videregående uddannelse. Kun hver syvende i denne gruppe dannede par med en, der slet ikke havde nogen uddannelse.
Også blandt danskere med en erhvervsfaglig uddannelse som elektriker eller frisør har flertallet en partner med samme uddannelsesniveau, ligesom flertallet af ufaglærte finder sammen med andre ufaglærte.

Han mener, at vi i stigende grad danner par med personer med samme type uddannelse som vi selv, simpelthen fordi det er dem, vi møder. På vegne af Ugebrevet A4 har Epinion Capacent undersøgt uddannelsesniveauet og valget af partner hos 1504 danskere. Denne undersøgelse slår fast, at det ikke kun er de indre værdier, vi går efter i en kæreste. Et stigende antal danskere danner par med en, der har samme uddannelsesniveau som sig selv. En tendens, der også er tydelig i andre vestlige lande. Epinion Capacents undersøgelse slår også fast, at det betyder mere for kvinder med akademiske uddannelser at finde en mand med samme uddannelsesniveau, end det gør for akademikermænd. Og sammenlignet med alle mænd i undersøgelsen er ønsket endnu mere udtalt.

Dobbelt Jackpot

Også kønsforsker Karen Sjørup ser nogle farer i, at de højtuddannede deler adresser.

– Der bliver en klasseulighed mellem børnene, hvor nogle børn for eksempel kan blive hjulpet med lektierne af to forældre, mens andre børn ikke kan blive hjulpet af nogen. Man kan sige, at mens nogle af børnene er dobbelt-heldige, er andre dobbelt-uheldige, siger hun.

Hun sammenligner de nye klassestrukturer med gamle dage, hvor de fleste blev gift med en fra nabobyen eller samme by. I dag er vores radius bare ikke geografisk, men uddannelsesmæssig.

– Det er da lidt kedeligt, at vi ikke er i stand til at se længere væk fra os selv, og for samfundet er det heller ikke særlig hensigtsmæssigt. For de højtuddannede kan det selvfølgelig give en god dynamik, lige som det er godt for kvinders ligestilling, at de nu bliver bedre uddannede, selv om det koster på serviceniveauet, siger hun.

Kvindens skarpe øje

Over halvdelen af akademikerkvinderne i undersøgelsen har en akademikermand, Og tilsyneladende betyder det også mere for dem. 40 procent af de universitetsuddannede kvinder svarer, at de ”har svært ved at forestille sig at være kæreste/ægtefælle med en, der har væsentlig kortere uddannelse, end de selv har”.

Det samme svarer 30 procent af akademikermænd og 11 procent af alle mænd. Samtidig siger næsten halvdelen af akademikerkvinderne at de er uenig i udsagnet ”Det betyder ikke noget for mig, hvilken uddannelse, min partner har”. Dette gælder kun for 34 procent af de højtuddannede mænd.

Der er ingen undersøgelser, der viser, om vi bliver lykkeligere af lighed i parforholdet, men tilsyneladende er lige parforhold mere stabile.

– Engelske undersøgelser viser, at par, der er meget forskellige, oftere bliver skilt. Hvis parterne er mere ens, involverer de sig mere i de samme ting og har de samme kvalifikationer. Til gengæld kan man også sige, at tolerancepunktet for de højt uddannede par er flyttet, da kvinderne her bedre kan klare sig selv, siger Jens Bonke.

Han oplyser, at især par i 20’erne ligner hinanden, fordi de typisk mødes på skoler og universiteter. Mødes de først, når de er i 30’erne, er de ofte kommet ud på arbejdspladserne, hvor flere typer medarbejdere er ansat.

Nye tendenser

De seneste tal viser, at flere højtuddannede kvinder er begyndt at gifte sig med mænd med en kortere uddannelse og lavere indkomst end dem selv. To fuldtidskarrierer kan være svære at forene med ægteskab og børn, så flere kvinder end tidligere vil lade sig ’nøje’ med en lavere uddannet mand for selv at kunne forfølge karrieren. En anden undersøgelse viser, at nær ved hver sjette højtuddannet kvinde vælger karrieren og helt vælger børnene fra.

Forrige artikelBerøringen – for livets skyld!

Næste artikelVinterbadning – sundt eller usundt?