Nyheder

Hver femte er bekymret for 5G

Foto: Adobe Stock
1. september 2021

Ny undersøgelse afdækker, i hvor høj grad befolkninger og befolkningsgrupper bruger 5G rundt om i verden, ligesom den ser på folks holdninger til det nye netværk. Og her er hver femte dansker altså bekymret.

En ny YouGov undersøgelse ser nærmere på udbredelsen, forbruget og holdningerne til 5G rundt om i verden. 5G netværket, som er det nyeste mobilnetværk i rækken, er nu udrullet i et sådant omfang, at 30 procent af verdens lande har kommercielt adgang til netværket. Der er dog forskel på, hvem der i højest grad benytter sig af det nye netværk, ligesom der stadig er divergerende holdninger til det.

Blandt andet viser undersøgelsen, som bygger på analyser og interviews med mere end 18.000 respondenter, at flere unge end ældre er hoppet med på den nye bølge. For mens 33 procent af de 25-34-årige bruger 5G-netværket, er det kun 17 procent af interviewpersonerne på 55 år eller derover, som benytter 5G. 

Om det hænger sammen med holdningen til netværket, fremgår ikke direkte, men det er tydeligt, at der stadig er mange mennesker, som er bekymrede for udrulningen. 

Studier stikker i mange retninger

I Danmark er det omkring hver femte, som udtrykker bekymring, mens det globalt set er hver tredje. Den mindste opbakning finder man i Stillehavsområdet, mens det i Europa er 25 procent. 

Blandt årsagerne er blandt andet teorier om, at 5G er skyld i corona, mens andre begrunder bekymringen med IT-sikkerhed og energiforbrug. Og selvom nogle af teorierne må siges at være udokumenterede, så er der altså studier, som indikerer en sundhedsrisiko ved netværket og ved mobilstråling generelt. 

Mobilstråling udsendes fra telefoner, uanset om de bruger 4G eller 5G. Når 5G for nogle skubber til den frygt, man kan have om mobilstråling, hænger det blandt andet sammen med, at netværket virker lidt anderledes end de tidligere udgaver. Man bliver nemlig udsat for højere stråling, men i kortere tid.

Der er gennem tiden lavet mange studier på, hvorvidt det har en sundhedsskadelig effekt, og her er feltet altså en kende mudret. For mens nogle peger på en effekt, viser andre det modsatte. Det er dog værd at bemærke, at Schweiz tidligere har sat udrulningen af 5G på pause, netop grundet bekymringer om sundhedsrisici. 

Man kan tage forholdsregler

Flere store studier har konkluderet, at det ikke er farligt at bruge sin mobiltelefon. Et studie ledt an af den danske forsker Christopher Johansen finder for eksempel ingen effekt på risikoen for hjernekræft. Man kan dog tage nogle forholdsregler ved at bruge høretelefoner og lade være med at have sin telefon i en lomme ind til kroppen.

Amerikanske forskere, som stod bag et årelangt dyreforsøg med stråling, konkluderede, at rotterne udviklede kræft, ved at være udsat for stråling. Og de mener, at der er grund til at passe på – særligt hvis man er barn. 

Det begrunder de med, at barnekroppen adskiller sig fra den voksne, og at strålerne, som ifølge deres vurdering er skadelige, kan trænge længere ind i børns hjerner. Derfor opfordrer de også til, at man ikke lader børn sove med mobiltelefonen tæt ved sig eller under hovedpuden. 

Forrige artikelSkadelig kemi på finansloven

Næste artikelHamp giver måske den perfekte olie