Krop

Når storken kun har et ben

Foto: Shutterstock
22. august 2020

Ufrugtbarhed, ufrivillig barnløshed og infertilitet – ja, kært barn har mange navne og ikke mindst et væld af årsager. Nogle er mere kendte og velbeskrevne end andre.

Dét at få børn er lagret så dybt i menneskets DNA og instinkter, så når det ikke sådan umiddelbart lykkes at få børn, så kan hele ens identitet og samværsfølelse blive berørt. Selv når man blot står på sidelinjen fornemmes den tunge sorg, som er infertilitetens tro følgesvend.

Afleveringen af barnet i storkens næb er billedsymbolet på fødslen af et barn og dermed fuldbyrdelsen af en vellykket graviditet. Denne proces er nogle gange fyldt med forhindringer, lufthuller, strid modvind og måske en stork med kun 1 ben. Denne metafor med et manglende ben, gør det forståeligt, at landingen kan være svær og nærmest umulig for storken at gennemføre.

Hvad gør man så?

Man styrker benet, vingernes muskulatur og balanceevnen. Hermed er en landing med et ben ikke umuligt. Det kræver vejledning, træning, mentalstyrke og selvomsorg. Sådan arbejder vi i naturmedicinen.

Læs også: Pelle Hvenegaards største ønske 

Infertilitet

Infertilitet er af WHO defineret som manglende graviditet efter 1 års regelmæssigt samliv.

Hos kvinden er der flere faktorer, som har betydning for frugtbarheden end hos manden. Dette er ikke så underligt, når man tænker på, at det er i kvindekroppen, at hele ”udrugningsprocessen” foregår. Manden leverer i 5 minutter og kvinden de næste 9 måneder. Kvindens krop har endvidere et hormonsystem, som i modsætning til mandens, er præget af forskellige cykliske processer, som skal være i balance for, at en graviditet kan forekomme og fuldbyrdes.

Hos kvinder er der flere kendte årsager til infertilitet, herunder: endometriose, PCOS, lukkede æggeleder, store muskelknuder og ikke mindst hormonforstyrrelser – særligt lavt stofskifte.

Hos manden er det primært sædkvaliteten, som spiller ind.

Flere faktorer såsom høj alder, alkohol, rygning, overvægt, et stort sukker-indtag, tidligere klamydiainfektion og manglende motion er velkendt som værende af betydning for flere af ovenstående.

I denne artikel vil jeg beskrive de mere ”ukendte” årsager til storkens handicap: Inflammation, hormonforstyrrende stoffer og energimæssige blokeringer.

Læs også: Mænd kan også forbedre deres fertilitet 

Inflammation

Undersøgelser har antydet, at mange infertile kvinder ofte har et højere niveau af inflammationsmarkører i blodet. Denne inflammation involverer b.la. en ubalance i kroppens immunsystem, hvilket yderligere kan påvirke hormonsystemet og livmoderslimhinden, hvor ægget skal sætte sig fast. Inflammation spiller samtidig en vigtig rolle ved nedsat sædkvalitet.

Hvad der præcist igangsætter inflammation hos de infertile par er ikke velundersøgt.

Læs også: Fiskeolie: Fantastiske dråber mod inflammation 

Fødevareallergier og -intolerancer

Min erfaring er, at inflammation ofte har ophav i ikke-erkendte fødevareallergier eller –intolerancer. Særligt, hvis man kombinerer det med en leaky gut og forskellige skadelige miljøfaktorer såsom tungmetaller og pesticider.

De hyppigste ”ægte” fødevareallergier vedrører hvede, mælk, æg, peanuts, majs og skaldyr. Reaktionen ved disse allergier er kendetegnet ved, at symptomerne oftest opstår indenfor 4 timer efter indtag og er drevet af immunmolekylet IgE. Typisk vil den enkelte opleve ondt i maven, kvalme, opkast, diarre, udslæt, åndedrætsbesvær eller i de sværeste tilfælde direkte anafylaktisk chok. Denne form for allergi kan din læge teste for i en blodprøve.

Ved fødevareintolerancer er der flere forskellige virkningsmekanismer i kroppen. Dels kan intolerancen være drevet af et immunrespons i kroppen styret af immunmolekylerne IgG eller IgM. Dels kan det skyldes manglende enzymer til at nedbryde en fødevare, såsom laktase til mælkesukker eller DAO, som nedbryder histamin. Den kropslige reaktion kan ligeledes skyldes, at fødevaren igangsætter en uhensigtsmæssig immunreaktion eller eksempelvis åbner de små låse mellem tarmcellerne. Sidstnævnte er gluten bl.a. kendt for, da den stimulerer til øget frigivelse af molekylet zonulin i tarmcellerne, hvilket virker som en døråbner ind til kroppens indre miljø. Alt dette kan IKKE måles i en blodprøve hos lægen. Samtidig er det min klare erfaring, at intolerancerne er langt, langt hyppigere end allergierne.

Symptomerne kan være mangeartede: ondt i maven, diarre, forstoppelse, oppustethed, kvalme, halsbrand, sure opstød, udslæt, ledsmerter, træthed, menstruationssmerter, brainfog (en fornemmelse af, at hjernen er omgivet af en tung træthed og tåge, som gør det svært at se klart i livet), nysen osv. Oftest opstår symptomerne først 4-72 timer efter fødevaren er indtaget, hvilket besværliggør diagnostikken.

Den bedste metode til at afklare en sådan intolerance er ved en elimination-provokationstest. Helt simpelt foregår det ved at udelukke de mistænkte fødevarer i minimum 6 uger og derefter genintroducere én af gangen i relativ høj dosis.

Hvis man samtidig i eliminationsperioden arbejder på at hele fordøjelsessystemet, undgår kaffe, rygning og alkohol kan man rykke rigtig langt på blot 6 uger.

Tungmetaller

Tungmetaller såsom bly, kviksølv, cadmium og arsen er naturlige grundstoffer, som ved indtag kan ophobes i kroppen og skade frugtbarheden ved høje doser. Alle stofferne kan give anledning til oxidativt stress i kroppen, som er forløberen for inflammation. Kendetegnende for dem alle er, at de dræner kroppen for mineraler. Særligt selen og zink, som har kæmpe betydning for fertiliteten hos både kvinder og mænd. (Se boks hvor tungmetallerne kommer fra)

Læs også: Kan din krop fange og holde barnet?

Hormonforstyrrende stoffer

Hormoner er små budbringere, som sørger for at kommunikere budskaber mellem celler. Dette sikrer korrekt finjustering og regulering i kroppens indre miljø. Hormoner er medvirkende til at styre livsvigtige mekanismer såsom blodsukker, blodtryk, stofskifte, menstruationscyklus og meget mere. Nogle gange er jeg tilbøjelig til at sige, at vi er vores hormoner, så meget styrer de os.

Hormonforstyrrende stoffer er en gruppe af mange forskelligartede stoffer med det til fælles, at de påvirker balancen i kroppens hormoner.

Særligt kroppens stofskifte- og kønshormoner påvirkes i høj grad af disse stoffer. Altså netop de hormoner, som har størst betydning for reguleringen af processerne, som sikrer fertilitetsevnen.

Jeg vil ganske kort nævne 2 forskellige stoffer.

Ftalater er en gruppe af plastikblødgørende stoffer. Enkelte af disse kan blokere for virkningen af det mandlige kønshormon testosteron, og andre efterligner det kvindelige kønshormon østrogen. I museforsøg medfører dette, at celledelinger påvirkes i dannelsen af æg- og sædceller, men også i de helt tidlige fosterstadier. Derved kan visse ftalater måske bidrage til både infertilitet og gentagne aborter.

Bisphenoler er en anden en gruppe af stoffer, som findes overalt omkring os. Det anvendes bl.a. til den hårde, klare plasttype polycarbonat, samt findes på indersiden af visse konservesdåser. På mus er vist, at alle bisphenoler øger antallet af døde ægceller i æggestokkene. Hos hanmus fører Bisphenol A til en af-maskulinisering. Begge dele modvirker en normal graviditet.

Energimæssige terapiblokeringer

Fra det mere evidensbaserede til den usynlige verden, som ikke kan dokumenteres, men blot erkendes af en dygtig behandler.

Som naturmedicinere arbejder vi med begrebet terapiblokeringer. Hermed menes tilstande i kroppen, som hindrer, at den selvhelbredende evne for alvor kan igangsættes. Disse terapiblokeringer har ofte en energimæssig karakter, og involverer kroppens meridianbaner.

Ar er et eksempel herpå. Et ar efter en operation kan blokere for det normale flow af energi eller Qi i den meridian, der løber lige over arret. Såfremt arret er placeret over en meridianbane med betydning for hormonerne og underlivet kan dette bidrage til infertilitet. Blokeringen kan opløses af en behandler med erfaring i dette.

Alle tænder er endvidere koblet direkte til en meridianbane. Tandproblemer og særligt rodbehandlinger kan skabe en energimæssig blokering i den tilknyttede meridianbane. De to forreste tænder i over- og undermund er knyttet til underlivsområdet, mens 3. og 4 tand er i tæt kontakt med kønskirtlerne.

Ved ønsket om en graviditet er der fantastisk meget, man selv kan gøre for at bedre chancerne uanset årsag. Især hvis man tør kigge hele livsstilen igennem. Herunder ikke mindst fokus på ernæring, søvn, vandkvalitet, bevægelse, søvn og tankemønstre. Dette i kombination med individuelt tilpassede tilskud kan være den manglende brik, som sikrer, at din stork kan lette og lande på smukkeste vis.

Læs også: Sædkvalitet kan forbedres 

Et stof er hormonforstyrrende, når følgende kriterier er opfyldt

  • Stoffet skal have en beviselig sundhedsskadelig virkning.
  • Den skadelige effekt skal være en ændring af en eller flere funktioner i hormonsystemet.
  • En biologisk sammenhæng mellem stoffets påvirkning af hormonsystemet og en observeret skadelig virkning skal accepteres, som den mest sandsynlige underliggende forklaring

Kilde: WHO

 


Hormonforstyrrende stoffers biologiske effekter inddeles i 4 grupper

  1. En forstyrrelse af hormonproduktionen
  2. En forstyrrelse af hormontransporten
  3. Optagelse af hormonernes plads på receptorniveau
  4. Påvirkning af nedbrydningen af hormoner

 


Her kommer tungmetaller fra

Bly: cigaretter, forurenet jord, luft og grundvand, maling, fyrværkeri, visse sorte hårfarvningsprodukter

Cadmium: Batterier, frigives ved forbrænding af benzin, bildæk og cigaretter

Arsen: træimprægnering, ris produkter, jord og vandforurening

Kviksølv: amalgamfyldninger, vacciner, ophobes i fisk særligt tun, elsparepærer

Forrige artikelThomas Hartmann: Humor er nødvendig i krisetider

Næste artikelSpis dig til bedre fertilitet